Suunto – replacing luck

Suunto Oy

Palkinnot

Grand Effie Finland

Asiakas

Suunto Oy
Dan Colliander
toimitusjohtaja
Claes Björksten
markkinointijohtaja
Sami Juola
markkinointipäällikkö
Kampanja pähkinänkuoressa 

Kampanjan tavoitteet

 • Luoda urheiluinstrumenttikategoria ja positioida Suunto sen johtavaksi brandiksi
 • Esitellä Suunnon tuoteportfolio kuluttajille ja lehdistölle
 • Tarjota Suunnon yhteistyökumppaneille markkinoinnin työkaluja paikallisesti hyödynnettäväksi
 • Kasvattaa myyntiä 10-15% kampanjan kohdemaissa
 • Lanseerata uusi Suunto M9 -purjehdustuote ja Suunto X6 cross sports -tuote

Kohderyhmä

 • Kampanja-alueet olivat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ja Etelä-Afrikka.
 • Kampanja sisälsi toimenpiteitä, jotka oli suunnattu:
  • Suunnon/Amerin sidosryhmille
  • Kansainväliselle lehdistölle
  • Suunnon maahantuojille ja jälleenmyyjille
  • Golfia, purjehdusta, laskettelua ja cross sports -lajeja (pyöräily, lenkkeily, suunnistus, kiipeily ja vaellus) harrastaville aktiiviliikkujille
 • Suunto-tuotteiden kohderyhmän laadullinen kuvaus:
  • Suunnon edustamien urheilulajien aktiiviharrastajat, joille itsensä ylittäminen on perimmäinen motiivi (engl. sport enthusiastics). Harrastajat, jotka tavoittelevat harrastuksessaan jatkuvaa kehittymistä.

Luova strategia

 • Strategiaprosessin yhteydessä tarkennettiin Suunnon missio: Suunto is for those who cannot afford being just lucky
 • Mission pohjalta suunniteltiin tuotekehityksen ja markkinoinnin konsepti: Suunto. Replacing luck.
 • Suunnon mission ja yritysstrategian toteuttamiseksi suunniteltiin kommunikaatiostrategia ja kampanjatoimenpiteet, joiden tavoitteena oli kertoa mistä Suunnossa ja sen tuotteissa on kyse.
 • Ei yhtä mediakampanjaa, vaan kokonaisvaltaista Suunto -brandin käyttäytymistä.

Mediastrategia

 • Kampanjan mediasuunnitelma rakentui 9 kuukautta kestävästä monimediakokonaisuudesta.
 • Toimenpiteinä kampanja sisälsi:
  • Volvo Ocean Race sponsorointi ja tapahtumat.
  • Kampanjaa tukevat myymälätason toimenpiteet.
  • Televisiokampanjointia Euroopassa ja USA:ssa.
  • Euroopassa printtikampanjointia aikakauslehdissä.
  • Internetissä Suunto. Replacing Luck –teema Suunnon www-sivuilla, Suuntosports.com
 • Yhteisössä ja underground-saitillla www.rallf.org
 • Kotimaassa Suunnon missio esiteltiin koko kansalle itsenäisyyspäivänä.

Tulokset

 • Kampanjointimaissa tuotteiden sisäänmyynti kasvoi 20% kuukauden kuluessa kampanjointiajankohdasta.
 • Brand-tietoisuus lähti selkeään kasvuun: lehdistön ja median mielenkiinto Suuntoa kohtaan kasvoi moninkertaiseksi
 • Myyntikokouksien kutsuvieraiden osallistumisprosentti ylitti aiempien myyntikokousten luvut.
 • Amerin veneet (Suunto ja Wilson) saivat yli 50%:n osuuden VOR:in tv-näkyvyydestä, haastatteluista ja artikkeleista.
 • TV- ja printtikampanjan kylkeen suunniteltu kampanjasivusto www.rallf.org sai kulttimaineen.

Toimisto

hasan & partners oy
Timo Everi
Creative Director / Copywriter
Panu Nordlund
projektijohtaja
Kari Mikkola
projektijohtaja
Anu Igoni
Art Director
Ossi Piipponen
Art Director
Eka Ruola
Copywriter
Jarkko Talonpoika
graafinen suunnittelija
Lisbet Bäck
tuotantosuunnittelija
Samuli Valkama
AD-assistentti