0100100 – Siellä on kaikki

Oy Eniro Finland Ab

Palkinnot

Grand Effie Finland
Gold Effie Finland

Asiakas

Oy Eniro Finland Ab
Heidi Ryhänen
tuotepäällikkö
Nina O'Shea
markkinointijohtaja
Kampanja pähkinänkuoressa 

Kampanjan tavoitteet

Kampanjan tavoitteena oli 0100100 Numeropalvelun puhelumäärien kasvattaminen yli 50 %:lla ja palvelun tunnettuuden selvä nosto. Mielikuvatavoitteena oli vahvistaa brändilupausta kattavasta, helppokäyttöisestä ja toimivasta puhelinpalvelusta.

Kohderyhmät

Kampanjan kohderyhmän muodostavat kaikki suomalaiset puhelimenkäyttäjät. Kohderyhmälle on kuitenkin tehty alueellinen ja sosio-ekonominen painotus, jossa korostettiin pääkaupunkiseutua sekä Tampereen ja Turun alueita. Mediavalinnoissa huomioitiin myös se, että kynnys palvelun käyttöön on alempi 25-44 vuotiaiden,hyvätuloisten, toimihenkilöiden ja johtavassa asemassa olevien sekä työsuhdepuhelimien käyttäjien keskuudessa.

Luova strategia

Kampanjan kommunikointitavoitteena oli kertoa, että 0100100 tarjoaa ajan tasalla olevat yhteystiedot sekä yksityishenkilöiden että yritysten ym. palveluntarjoajien tavoittamiseen. Nämä tavoitteet tiivistyivät sloganissa "Siellä on kaikki".

Mainonnassa yhdistettiin konkreettisesti "yksityishenkilöt" ja heidän tarvitsemansa palvelut. Yksityishenkilöinä käytettiin televisiossa tavallisia suomalaisia, joilla oli "tuttu" nimi, esim. Paavo Lipponen, Riitta Väisänen, Timo Jutila ja Jorma Uotinen. Toteutuksiin haettiin tarkoituksellisesti kansanomainen, tuttavallinen linja, joka korosti palvelun helppokäyttöisyyttä ja helposti lähestyttävyyttä.

Päämedioihin tehtiin niiden ominaislaatua korostavat ratkaisut: tv:ssä kuuluisan "kaiman" ympärille rakennettu henkilökuva ja ulkomainontaan yksinkertainen, muutaman sanan pituinen oivaltava otsikko.

Mediastrategia

Kampanjan mediastrategiassa optimoitiin valitun kohderyhmän tavoittaminen. Tv osoittautui oletetusti tehokkaimmaksi välineeksi valtakunnallisen tunnettuuden nostamiseen. Alueellisesti painotetut ulkomainoskampanjat sekä sanoma-, ammatti- ja iltapäivälehdet tavoittivat puolestaan liikkuvat ja aktiiviset puhelimenkäyttäjät. Tukimediana käytettiin radiota ja internet-mainontaa (bannerit). Mediabudjetista yli puolet käytettiin televisioon.

Saavutetut tulokset

1.Numeropalveluun tulleiden soittojen määrä on kasvanut 95,5 % (08/02 vs. 08/03).

2. Numeropalvelun asiakasmäärä on kasvanut 102,4 % (08/02 vs. 08/03).

3. Numeropalvelun tunnettuus on kasvanut 37,1 % vuoden 2003 aikana (Tracking / Taloustutkimus Oy).

4. TV-kampanjan huomaaminen ja sen luoma mielikuva (MTV3 jälkimittaus / TNS Gallup):

  • Huomioarvo kohderyhmässä 25-44-vuotiaat 94 %, toimialan keskiarvo 74 %
  • Mainoksista pitäminen asiakaskunnassa asteikolla 1-4: 3,08, toimialan keskiarvo 2,51
  • "Mainos sai vakuuttuneeksi" 39 %, toimialan keskiarvo 24 %
  • Mainonnan antama mielikuva palvelusta, TOP 5 -ominaisuudet: helppokäyttöinen, ajanmukainen,osaava,helposti lähestyttävä, monipuolinen/kattava

5. Ulkomainoskampanjan huomaaminen on mitattu kaikkien kampanjajaksojen jälkeen. Esim. jääkiekon MM-kisojen aikaisen kampanjajakson "Koivut ja Tähdet" sekä "Suomalaiset ja Venäläiset" tuloksia (Outdoor Impact / IRO Research):

  • "Mainos muutti käsitystäni tuotteesta positiiviseen suuntaan" 46 % enemmän kuin toimialan mainokset keskimäärin
  • "Mainos on uskottava" 61 % enemmän kuin toimialan mainokset keskimäärin
  • Tiedostettuja näkemiskertoja 250 % enemmän kuin ulkomainoskampanjoilla keskimäärin

Toimisto

Dynamo Advertising Oy
Henna Aapola
Art Director
Vesa Kujala
Copywriter
Olli Freese
projektijohtaja
Eila Turunen
tuotantosuunnittelija
Pablo Steffa
tuotanto-AD

Avustavat tekijätiimit

Dagmar Oy
Elohopea-filmi Oy
Olli Rönkä
ohjaaja