Isä meidän, joka olet kaupungissa

Helsingin seurakuntayhtymä ja kirkkopalvelut

Palkinnot

Bronze Effie Finland

Asiakas

Helsingin seurakuntayhtymä ja kirkkopalvelut
Salla Anttonen
projektipäällikkö (Helsingin seurakuntayhtymä)
Erja Piipponen
tiedottaja (Helsingin seurakuntayhtymä)
Sari Kuvaja
viestintäpäällikkö (kirkkopalvelut)
Satu Norja
projektipäällikkö (kirkkopalvelut)
Kampanja pähkinänkuoressa 

Kampanjan tavoitteet

Kirkkopäivien järjestäjät odottivat 23.- 25.5. viikonlopun tilaisuuksiin yhteensä noin 40-50 000 kävijää. Lisäksi järjestäjät toivoivat, että kampanja puhuttelisi kirkosta vieraantunutta kaupunkiväestöä, vaikka se ei saisikaan kaikkia kampanjan nähneitä osallistumaan varsinaisiin tapahtumiin.

Kohderyhmä

Kampanjan pääkohderyhmään kuului kuka tahansa kadunkulkija, nuori ja vanhempi - kaupungissa asuva ihminen, joka ei osallistu kovin aktiivisesti kirkon toimintaan ja jolle hengelliset asiat ovat etäisiä. Alueellisesti kampanja keskittyi pääkaupunkiseudulle.

Luova strategia

Kirkkopäivien peruslupaukselIa - Isä meidän, joka olet kaupungissa - haluttiin kertoa, että Jumala on koko ajan läsnä ja lähellä, myös kaupungin vilinässä ja sen urbaanissa arjessa.

Kirkkopäivien tapahtumien levittyessä ympäri Helsingin keskustaa pystyimme jopa sanomaan, että Herran sana näkyi ja kuului kivikylässämme ihan konkreettisesti.

Kampanjan kuvallisissa ratkaisuissa näytimme, että risti on näkyvä osa kaupunkikuvaa - eikä vain kirkontorneissa. Ristin voi nähdä ihmisten jokapäiväisessä elämässä, jos sen vain haluaa nähdä. Ristin läsnäolo on merkki Jumalan läsnäolosta.

Mediastrategia

Pääkohderyhmän mukaisesti kampanjassa keskityttiin paikallisiin medioihin. Resursseista johtuen kampanja keskitettiin vahvasti sanomalehtiin ja ulkomainosvälineisiin.

Tulokset

Kirkkopäivien eri tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 115 000 kävijää. Ennakko-odotuksia yli kaksi kertaa isompi kävijämäärä nosti Kirkkopäivät suurtapahtumien luokkaan. Kampanjan seurantatutkimusten mukaan tapahtuma huomattiin erittäin hyvin ja se lisäsi myönteistä mielikuvaa kirkkoa kohtaan.

Toimisto

Dynamo Advertising Oy
Ilkka Kärkkäinen
Art Director
Reijo Taajaranta
Copywriter
Jere Saulivaara
tuotanto-AD
Jaana Roos
projektijohtaja
Kirsi Mettälä
projektijohtaja

Avustavat tekijätiimit

Dagmar Oy
Sami Haapavaara
valokuvaaja
Sami Luukkanen
valokuvaaja