Pimp My Life

Vendiili Oy

Palkinnot

Gold Effie Finland

Asiakas

Vendiili Oy
Teea von Flittner
markkinointipäällikkö
Juha Sinisalo
toimitusjohtaja
Kampanja pähkinänkuoressa 

Vendiili Oy perustettiin keväällä 2006 ja toteutettu kampanja toimi samalla Vendiilin ensimmäisenä markkinointitoimenpiteenä. Vendiilin markkinoinnin tavoite on kiinnittää myyntityöstä kiinnostuneiden huomio ja saada heistä mahdollisimman moni hakemaan Vendiilin kautta myyntityötä.

Myyntityön arvostus on Suomessa poikkeuksellisen alhaalla ja tähän yhtenä syynä on mm. erilaisten myyntityötä tarjoavien yritysten kirjava markkinointi ja usein ylisuuret lupaukset. Tämä on johtanut siihen että myyntityötä on vaikea esittää kiinnostavana vaihtoehtona ja erittäin suurena haasteena on luonnollisesti saada ylipäätänsä hakemuksia. Päivittäin seurattavat rekrytointikanavat ovat erittäin ylikyllästettyjä myyntityön rekrytointi-ilmoituksilla ja erottuminen tästä joukosta on erittäin vaikeaa. Tässä tilanteessa muutamankin hyvän työhakemuksen saamista pidettiin onnistuneen kampanjan mittarina.

Tässä haastavassa tilanteessa Vendiili valitsi täysin kilpailijoista ja toimialan käytännöistä poiketen luovaksi linjakseen kohderyhmän aktivoimisen ja heitä pyydettiin kertomaan miten he käyttäisivät kaiken sen rahamäärän mitä he Vendiilin asiakkaiden palkkalistoilla saisivat. Tämä tehtiin niin että samalla kuitenkin kerrottiin mitä sen rahan eteen myös täytyisi tehdä. Ensimmäinen askel tässä uudessa elämässä olisi täyttää Internet-sivuilla oleva työhakemus.

Markkinointikanavaksi valjastettiin Internet ja sinne rakennettu PimpMylife.fi- sivusto. Internet-palveluun kerättiin kohderyhmään kuuluvia henkilöitä eri tyyppisistä Internet-medioista hyvin tiukan mediabudjetin ehdoilla.

Kampanjasivuilla konseptiin tutustui yli 70 000 eri ihmistä. He näyttivät yli 12 000 tekemällään profiilillaan miten käyttäisivät kaiken sen rahamäärän mitä Vendiilin rekrytoimana saisivat. Näiden avulla he kutsuivat tuttujansa ja kavereitansa osallistumaan. Vendiili sai heiltä 237 laadullisesti erittäin korkeatasoista hakemusta. Hakemuksia kertyi lähes 50 kertaisesti aikaisempiin toimenpiteisiin verrattuna ja uusien hakemusten saamiseksi tehtyjen markkinointikustannusten kustannukset olivat n. 500-600 kertaa alhaisemmat.

Yhteenvetona voi luonnehtia että Vendiilin kampanja onnistui puhuttelemaan ja aktivoimaan kohderyhmää erittäin tehokkaasti. Se on myös erinomainen esimerkki miten pienellä budjetilla ja huolellisella suunnittelulla voidaan onnistua huomattavasti paremmin kuin suurella rahalla ja mielikuvituksettomalla mainonnan suunnittelulla ja mediankäytöllä.

Toimisto

Toinen Helsinki Oy
Teemu Neiglick
suunnittelija

Avustavat tekijätiimit

Luovan toteutuksen suunnittelijat
Jannis Mavstromos
Art Director
Iina Merikallio
Copywriter
Mederra Oy
Heikki Pelkkikangas
kehitysjohtaja