Wataniya – punaisen maton operaattori

Wataniya Telecom

Palkinnot

Bronze Effie Finland

Asiakas

Wataniya Telecom
Timo Everi
kaupallinen johtaja
Riham Al Ayyar
markkinointipäällikkö
Kampanja pähkinänkuoressa 

Kampanjan tavoitteet

  • Parantaa kannattavuutta
  • Lisätä uusien asiakkaiden määrää
  • Nostaa penetraatiota
  • Vähentää asiakasvaihtuvuutta
  • Saavuttaa mielipidejohtajuus Kuwaitin mobiilioperaattorimarkkinoilla
  • Tarjota paras teknologia, markkinointi, edut ja palvelu
  • Lanseerata tehokkaasti uusi, laadukkaampi SIM-kortti nykyisille ja uusille asiakkaille

Kampanjan kohderyhmä

Kaikki Kuwaitissa asuvat, kansalaiset ja työväki.
Kampanjan kohderyhmä itsessään muodosti melkoisen haasteen, sillä se kattoi yhteiskunnan koko kirjon erittäin hyvin toimeentulevista erittäin pienituloisiin ja piti sisällään useiden eri kielten, uskontojen ja yhteiskuntaluokkien edustajia.

Luova strategia

Strategian perustana oli ensi sijassa tehdä tuote poikkeuksellisen kiinnostavaksi ja erottuvaksi kohderyhmälle, joka on nähnyt Kuwaitin kahden mobiilioperaattorin kilpailevan vain perinteisin hintaperusteisin väittämin.

Mediastrategia

Mediastrategian avainkysymyksenä oli löytää luovia ja tehokkaita keinoja viestin perille saamiseksi. Mediastrategian luomisessa lähdettiin hakemaan alhaisia mediakustannuksia, tehokkuutta ja suurinta potentiaalia kannattavien asiakkaiden tavoittamisessa. Mediastrategia koostui muutamasta vahvasta, johdonmukaisesti käytetystä mediasta ja elementistä: tv, outdoor, print, radio, ambient, online & mobile

Saavutetut tulokset

Wataniya Telecom on yksi harvoista mobiilioperaattoreista koko maailmassa, ellei peräti ainoa, joka on kampanjallaan pystynyt kasvattamaan kaikkia seuraavia: 10 %:n kasvu liikevaihdossa ja 15 %:n kasvu liikevoitossa (EBIT), 27 %:n kasvu dataliikevaihdossa, 12 %:n nousu liittymätilaajakannassa (yli 100 000) sekä 2 %:n mobiilimarkkinapenetraation lisäys. Samanaikaisesti asiakasvaihtuvuus laski 17 % aiemmin erittäin hintaherkässä prepaid-kategoriassa, kun taas premium-luokan laskutettavissa liittymissä vaihtuvuus putosi 38 %. Kampanjan menestys näkyi merkkiuskollisuudessa, asiakassitoutumisessa ja uusasiakashankinnassa ja mikä tärkeintä, myös voittomarginaalissa.

Toimisto

hasan & partners oy
Timo Julkunen
asiakasjohtaja
Anita Karttunen
asiakasjohtaja
Nono Alakari
Art Director
Eka Ruola
Copywriter
Jarkko Talonpoika
graafinen suunnittelija
Jochum von Veh
AD-assistentti
Laura Schmedes
tuotannon suunnittelija

Avustavat tekijätiimit

Mediatoimisto Starcom
Kuwait