Pöydän pää

Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto

Palkinnot

Bronze Effie Finland, Tuote- ja palvelusarja
Non-profit

Asiakas

Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto
Milla Lehtonen
Hanna Svensberg
Kampanja pähkinänkuoressa 

Kymmenet tuhannet suomalaiset lapset kärsivät vanhempiensa juomisesta. Pöydän pää -kampanjalla haluttiin tavoittaa kaikki suomalaiset aikuiset, jotka joskus nauttivat alkoholia lasten läsnä ollessa. Haluttiin puhutella myös ja nimenomaan kohtuukäyttäjiä.

Kampanjan tavoitteena oli saada aikaan keskustelua aiemmin vaietusta aiheesta – pysäyttää aikuiset ajattelemaan omaa juomistaan lasten seurassa. Ketään ei haluttu syyllistää. Viimekädessä haluttiin muuttaa aikuisten asenteita ja vaikuttaa lasten arkiseen hyvinvointiin.

Jätettiin tilaa oivallukselle: rakennettiin aikuisille mahdollisuus samastua tilanteeseen, johon lapsi tahtomattaan joutuu vanhempien humaltuessa. Kampanjan perustaksi selvitettiin lasten mielipiteet aikuisten alkoholinkäytöstä ja humalasta. Tehdyn tutkimuksen otos on Suomen mittakaavassa varsin edustava. Kampanja aloitettiin viestimällä 3-13-vuotiaiden lasten kertomia kokemuksia julkisuuteen sellaisina kuin lapset olivat asian esittäneet.

Tätä keskustelunavausta jatkettiin heti seuraavana päivänä alkaneella mainoskampanjalla, joka koostui lehti-, tv- ja radiomainonnasta. Mainonnan keskiössä oli Mieti missä seurassa humallut -slogan. Mainonnalla haluttiin pysäyttää aikuiset ajattelemaan omaa humaltumistaan ja käyttäytymistään lasten läsnä ollessa sekä arvioimaan itseään tällaisessa tilanteessa.

Lisäinformaatiota ja opastusta tarjottiin TotuusTuleeLastenSuusta.fi-kampanjasaitilla. Sivustolla myös referoitiin tehdyn tutkimuksen tulokset.

Kampanja oli huhti-toukokuussa 2007 esillä mediassa kaikkiaan 85 kertaa. Pelkästään lehdissä olleiden juttujen yhteislevikki oli yhteensä yli 4 miljoonaa. Kampanjan televisionäkyvyys julkistuspäivänä 11. huhtikuuta oli yhteensä lähes 9 minuuttia. Kampanjaa käsiteltiin mm. TV1:n ja MTV3:n pääuutislähetyksissä, joita katsoi yhteensä tuona päivänä yli 1,1 miljoonaa suomalaista (Finnpanel, Viikottaiset tulokset / Top 20). Valtakunnallista radioaikaa kampanja sai samana päivänä 41 minuuttia.

Kampanjan internetsivuilla www.totuustuleelastensuusta.fi kävi puolessatoista kuukaudessa yli 10 000 suomalaista. Keskimääräinen kävijä avasi saitilla 11 eri sivua. Lasten kokemuksia aikuisten alkoholinkäytöstä puitiin tutkimuksen julkistamisen jälkeisinä päivinä netissä useilla eri keskustelufoorumeilla.

Journalistisen aineiston lisäksi kampanjaan lähti mukaan ilmoitustilaa tarjoamalla yhteensä 14 sanoma- ja aikakauslehteä ja alennettua media-aikaa tarjosi yksi valtakunnallinen tv-kanava.

Toimisto

Mainostoimisto Taivas
Anna-Mia Alanko
Art Director
Kai Vahtera
Art Director
Tiina Kaakkunen
Copywriter
Anna Kärävä
projektijohtaja
Nonna Nokkosmäki
tuotantosuunnittelija
Ulla Rantala
graafikko

Avustavat tekijätiimit

7th Heaven Productions
Niko Waaralinna
tuottaja
Osmo Walden
ohjaaja
Jussi Eerola
kuvaaja
Juri Seppä
äänisuunnittelija
Kuvaamo Oy
Marko Rantanen
valokuvaaja
Kuulas Research Agency Oy
Maiju Nöyränen
Research Analyst