Toisenlainen Lahja - Miten vuohesta tehtiin suomalaisten hittilahja

Kirkon Ulkomaanapu

Palkinnot

Silver Effie Finland, Tuote- ja palvelusarja
Non-profit

Asiakas

Kirkon Ulkomaanapu
Piia Huurtola
varainhankinnan koordinaattori
Riikka Karppinen
varainhankinnan päällikkö
Marianne Heikkilä
sidosryhmäjohtaja
Kampanja pähkinänkuoressa 

Toisenlainen Lahja on lahjoituskonsepti, jossa voi tavanomaisen lahjoittamisen sijaan hankkia Kirkon Ulkomaanavun kautta ystävälle, itselleen tai vaikka liikekumppanille lahjaksi esimerkiksi virtuaalisen vuohen, kanan tai huussin, jotka toimitetaan kehitysmaan perheelle. Toisenlaisen lahjan voi tilata puhelimella tai sähköpostilla, mutta erityisesti Toisenlaisen Lahjan verkkokaupan suosio on kasvanut huimasti. Tavoitteena oli tehdä tylsästä ja joskus jopa syyllistävästä ”hyväntekeväisyydestä” innostava ja hauska lahjakonsepti, josta mielellään haluaa kertoa myös tutuille eteenpäin.

Toisenlaisen Lahjan hankkiminen on sekä lahjan ostamista läheiselle ja että lahjoittamista kehitysyhteistyöhön. Kampanjan onnistumisen kannalta on ollut elintärkeää saada Toisenlaisesta Lahjasta puheenaihe, koska budjetti ei riitä voimakkaaseen tunnettuuden rakentamiseen pelkästään mainonnan keinoin. Tässä tavoitteessa on onnistuttu. Toisenlainen Lahja – kampanja on ollut parin viime vuoden ajan ilmiö, josta on ollut satoja juttuja viestintävälineissä ja josta puhutaan kaupungilla.

Toisenlainen Lahja-konsepti tuotiin markkinoille jouluna 2005 pienellä mainoskampanjalla.Ensimmäisenä vuonna myynti oli 230 000 euroa. Vuonna 2006 Kirkon Ulkomaanavun mainostoimistoksi valittiin Family, joka lähti suunnittelemaan Toisenlaisen Lahjan tuotteistamista ja koko markkinointikonseptia. Tavoitteena oli kasvattaa lahjoittajien ja myynnin määrää.

Vuoden 2006 myynti nousi ennätyksellisesti 940 000 euroon! Vuonna 2007 haaste oli siis entistä kovempi, koska noin koviin myyntilukuihin vastaaminen ilman markkinointibudjetin merkittävää kasvua oli kovan työn takana. Lisäksi kilpailu oli kasvanut ja markkinoille tullut useita vastaavia konsepteja. Päätettiin jatkaa valitulla tiellä: poiketa tavanomaisesta ja tutuista toimintatavoista. Se kannatti, sillä vuonna 20007 myynti nousi lähes kaksinkertaiseksi, 1 750 000 euroon!

Samanaikaisesti haluttiin myös kehittää KUAn mielikuvaa modernina kansalaisjärjestönä ja lisätä tunnettuutta uusien kohderyhmien keskuudessa. Silti markkinointipanostuksia ei voitu merkittävästi kasvattaa, sillä tuotoista 85% pitää ohjautua avustuskohteisiin.

Ratkaisun kulmakiveksi muodostuivat innovatiivinen konsepti, uudenlainen kategoria-ajattelu sekä toimialalle epätyypillinen kampanja. Alalle ominaisen ongelmalähtöisen kampanjoinnin sijaan myytiin ratkaisua, käytettiin tyylilajina huumoria ja visuaalisuudessa poikettiin tyypillisestä kehitysmaakuvituksesta. Lisäksi kehitettiin verkkokaupan toiminnallisuutta, visuaalisuutta ja sisältöä innostavampaan ja myynnillisempään suuntaan. Ymmärrettiin, että tämä konsepti poikkeaa muista lahjoittamisen muodoista. Ihmiset kokevat sen kuluttamisen muotona, eivät niinkään lahjoittamisena.

Toimisto

Family Inc.
Päivi Topinoja-Aranko
suunnittelujohtaja
Katja Änkilä
Copywriter
Jyri Konttinen
Art Director
Mervi Turpeinen
graafinen suunnittelija
Lauri Ahonen
graafinen suunnittelija
Tuija Airaksinen
projektipäällikkö
Kirsi Saloranta
strateginen suunnittelija / viestintäjohtaja

Avustavat tekijätiimit

Dagmar Oy
Roope Ruotsalainen
strateginen suunnittelija
Matias Vakkilainen
suunnittelujohtaja
Eija Sormunen
hakusanamainonnan suunnittelija
Miracle Sound
Izmo Heikkilä
toimitusjohtaja
Timo Laru
tuottaja