Match Made in HEL – The Runway

Finnair ja Finavia

Palkinnot

Bronze Effie Finland, Bisnessarja
Kohderyhmä

Asiakas

Finnair ja Finavia
Susanne Nyman
Emmi Teräs
Heidi Koivisto
Tiina Leppänen
Meija Pöntinen
Päivyt Tallqvist
Katja Siberg
Mari Lappalainen
Anu Saaranen
Petra Laivonen
Markus Haapamäki
Kampanja pähkinänkuoressa 

Finavialla ja Finnairilla on molemmilla strategisena tavoitteena olla Pohjois-Euroopan johtava toimija Euroopan ja Aasian välisillä kaukolentoreiteillä. Vahvemman kasvun aikaansaaminen edellyttää entistä parempaa onnistumista Aasian markkinoilla, uusien matkustajien saamista erityisesti Kiinasta, Japanista ja Koreasta. Myös Euroopassa on tehtävää Helsinki Airportin kautta kulkevien Aasian reittien tunnettuuden kasvattamisessa.

Finnairin ja Finavian käytettävissä olevilla markkinointibudjeteilla on mahdotonta vaikuttaa ostetun median kautta potentiaalisiin kohderyhmiin riittävällä vaikuttavuudella. Sen sijaan haastajabrändien on pystyttävä rakentamaan markkinoinnista kokonaisuus, joka ruokkii itse itseään ja suuret massat tavoitetaan ansaitun median avulla.

Match Made in HEL on ainutlaatuinen markkinointikonsepti, jossa kirkas ja rohkea kohderyhmäinsight yhdistyy moderniin vaikuttamismekanismiin. Toimintaprosessi yhdistää saumattomasti kampanjan insightin, oman, ansaitun ja ostetun median ja kaikki yritysten markkinointiviestinnän kumppanit yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Rakensimme erittäin haastavilla kansainvälisillä markkinoilla ilmiön, joka on nostanut Aasian lentojen matkustajamäärät kasvuun.

Kampanjan kohderyhmäksi valittiin aspirationals-ryhmä, joka on globaalisti tunnistettavissa oleva kohderyhmä ja jonka koko kasvaa erityisen nopeasti Aasiassa. Heitä puhuttelee monenlaiset lifestyle-sisällöt ja kevään 2016 kampanjalähdön taustatyössä paljastui, että muoti on heille erittäin relevantti kiinnostuksen kohde, jonka linkki myös matkustamiseen on ilmeinen ja luonteva.

Rakensimme muodin ympärille monipuolisen, lähes 5 kuukautta kestäneen kampanjan "The Runway". Kampanjassa maksimoitiin Finavian ja Finnairin omien kanavien näkyvyys ja brandien saama ansaitun median määrä globaalisti täysin uniikin tapahtuman kautta sekä rakennettiin kohderyhmän engagementin varmistava ostetun median kohtaamissuunnitelma.

Viestinnän vaikuttamistavoitteina oli rakentaa konseptille jatkumo vuoden 2014 ensimmäiseen, erittäin hyvät tulokset saavuttaneeseen Match Made in HEL-kampanjaan nähden. Liiketoiminnallisena tavoitteena konseptilla on ollut alusta saakka kasvattaa Finnairin ja Finavian Helsinki Airportin matkustajamääriä Aasian liikenteessä.

Vuoden 2016 kampanjaan budjettia kasvatettiin n. 50% ja sen myötä tavoitteeksi asetettiin vähintään 100% kasvu eli kaksinkertaistus vuoden 2014 Match Made in HEL-kampanjan tuloksiin verraten.

Toimisto

Dagmar Oy
Miila Peltonen
Anna Salo
Ulla-Maria Ihalainen
Joe Woods
Viivi Holopainen
Wilma Inkinen
Mervi Jylhä
Jenna Jaatinen
Waltraud Zwislsperger

Avustavat tekijätiimit

Mirum
Kaari Koskela
Copywriter
Jarno Varis
Creative Officer, Head of Marketing Communications & Innovations
Harri Lappalainen
Art Director
Miikka Saari
Creative
Elina Kettunen
Junior Copywriter
Vanessa Bade
Project Manager
Satu Heikkonen
Project Manager
Cecilia Lindström
Graphic Designer
Paavo Järvilehto
Creative Director
Elina Tuori
Client Services Director
Javier Amate
Interaction Designer
Tuija Torikka
Developer
Spalt PR
Siru Palmroos
Teemu Leino
Juni Communication & Production
Miia Koski
Martta Louekari