Tarkista esimerkkien avulla mihin kategoriaan osallistua. Löydät alta Bisneshaasteet-sarjan kategoriat kuvauksineen.

Bisneshaasteet

Brändätyt sisällöt

Kategoria on tarkoitettu kilpailutöille, joissa kohderyhmät on tavoitettu sisällöillä, jotka eivät ole mainontaa. Kilpailutöiden tulee kuvailla luodut sisällöt, miten ne linkittyivät liiketoiminnan ja yrityksen tuotteiden/palveluiden tavoitteisiin, kuinka sisällöt jaettiin ja kuinka yleisöt saatiin jakamaan edelleen sisältöjä. Tulosten tulee linkittyä yrityksen liiketoimintaan.

Daavid vs. Goljat

Tämä kategoria on tarkoitettu pienille, uusille tai kasvaville brändeille, jotka tekevät tuloaan isoja, vakiintuneita markkinajohtajia vastaan. Sarjaan voi osallistua, jos yritys on aloittanut uudella tuote- tai palvelutoimialalla, jolla toimii suuria, toimintansa vakiinnuttaneita kilpailijoita. Ilmoittajan tulee kertoa tarkasti liiketoimintahaasteesta, vallitsevasta kilpailutilanteesta ja kuinka ko. yritys onnistui ylivoimaa vastaan. Kilpailutyöstä tulee myös käydä ilmi, miksi yritys on vallitsevassa tilanteessa altavastaaja.

Kohderyhmä

Tämä kategoria on tarkoitettu kampanjoille, joissa on ollut selkeä kohderyhmä. Kohderyhmä voi olla esim. lapset ja nuoret, seniorit, kansallinen ryhmä tai monikansallinen kohderyhmä tai ulkomaiset kohderyhmät.

Pienet ja alueelliset budjetit

Tämä kategoria on tarkoitettu kampanjoille, joiden mediainvestoinnit ovat alle 100 000 euroa. Tämän summan pitää sisältää annetun ja muun epätavallisen median käyttö sekä kampanjan aktivointikulut.

Renessanssi

Tämä kategoria on tarkoitettu kampanjoille, jotka ovat herättäneet henkiin vanhoja brändejä. Tähän sarjaan voi ilmoittaa kilpailutyön, jonka brändi on ollut laskusuhdanteessa useamman vuoden ajan ja vähintään kuuden kuukauden ajalta myynnin kasvua. Kilpailutyöstä tulee käydä ilmi bisneshaaste, brändin kilpailutilanne ja kuinka ponnisteluissa onnistuttiin.

Strategisen markkinoinnin kategoria (ml. yksittäiset markkinointiteot)

Kategoria on tarkoitettu pitkäkestoiselle strategiselle ja menestyksekkäälle markkinoinnille, jolla on vahvistettu brändikokemusta, kasvatettu brändin arvoa ja myyntiä. Markkinoinnissa on huomioitu useita strategisen markkinoinnin elementtejä erityisen taitavasti: tuotekehitys, hinnoittelu, myynnin edistäminen, jakelutieratkaisut. Kategoriaan kuuluvat myös merkittävät yksittäiset markkinointiteot. Teko on esimerkiksi positioinut yrityksen tai tuotteen uudella tavalla, muokannut käsitystä ja siten kasvattanut myyntiä.

Teknologia

Kategoria on tarkoitettu kilpailutöille, joissa teknologian älykkäällä hyödyntämisellä on erityisen suuri rooli. Teknologian rooli voi näyttäytyä monissa eri muodoissa, kyse voi olla esimerkiksi mobiiliteknologiasta markkinoinnissa, datan ja analytiikan hyödyntämisestä, teknologian innovatiivisesta hyödyntämisestä tapahtumassa tai sisältöjen rakentamisesta, IoT-ratkaisuista tai teknologian hyödyntämistavoista digitaalisten asiakaskokemusten kehittämisessä.

Uusi tuote tai palvelu

Tämä kategoria on tarkoitettu uuden tuotteen tai palvelun markkinoille lanseeraukselle. Uudeksi tuotteeksi katsotaan myös seuraavat tuoteperheen laajentamiset:

Olemassa olevan tuotteen muunnelma, jolla voi olla sama brändin nimi, tuotekategoria ja ominaisuudet kuin alkuperäisellä tuotteella, mutta siinä on uusi ominaisuus (esim. maku, koko, pakkaus).

Tuotejohdannainen, joka lisää tai muuttaa tuotteen ominaisuuksia vaikuttamatta huomattavasti tuotteen hintaan.

Tuotteet, joilla on sama brändin nimi ja tarjoaa uuden vaihtoehtoisen tuotteen (esim. sokerittoman version).

Jaa: