Tuomariston työskentely

Tuomaristo koostuu markkinoinnin huippuammattilaisista. Osa tuomareista on uusia, osa jo aiemmin mukana olleita. Kilpailun päätuomari vaihtuu vuosittain.

Tuomariston jäsenet sitoutuvat toimimaan luottamuksellisesti ja kaikki tuomariston jäsenet allekirjoittavat salassapitosopimuksen ennen kilpailutöiden arviointia.

Tuomarit ovat jäävejä paitsi omien, myös suoranaisten kilpailijoiden töiden kohdalla tai muun jääviyttä edellyttävän sidonnaisuuden takia. Tietystä työstä jäävätty tuomari ei käsittele eikä saa nähtäväkseen kyseistä työtä.

1. kierroksen tuomarointi

Tuomaristo käy läpi kaikki kilpailutyöt arvioidakseen, kuinka hyvin ne ovat saavuttanut niille asetetut markkinointitavoitteet.

Kilpailutyöt arvioidaan vertaamatta niitä muihin saman kategorian kilpailutöihin. Tämä on suositeltu malli ensimmäiselle kierrokselle.

Shortlista

Kun kaikki kilpailutyöt on pisteytetty, itsenäinen ohjausryhmä laatii shortlistan osallistujista, jotka etenevät toiselle kierrokselle ainoastaan pisteiden perusteella.

2. kierroksen tuomarointi

Toisella kierroksella arvioidaan shortlistalle päässeiden finalistien kilpailutyöt. Kaikki saman kategorian finalistit arvioidaan yhtäaikaisesti.

Effie Awards Finland -kisan järjestäjällä on lopullinen valta päättää kaikkien Effie-finalistien ja -voittajien valinnasta. Tämä päätös perustuu ohjausryhmän ja päätuomarin suorittamaan anonyymiin arviointiin tuomarien antamista pisteistä.

Grand Effie

Effie-kilpailuissa on aina myönnettävä Grand Effie -palkinto yhdelle kilpailutyölle. Erillinen Grand Effie -tuomaristo valitsee tämän palkinnon voittajan parhaiden kultaa voittaneiden kilpailutöiden joukosta erillisenä päivänä, jolloin valitaan ainoastaan Grand Effie -voittaja.

Kilpailutyön hylkääminen

Tuomari voi merkitä kilpailutyön hylättäväksi, jos hän uskoo, että osallistuja on rikkonut hylkäämistä koskevia julkisia sääntöjä. Mikäli tuomari haluaa hylätä kilpailutyön, hänen on tehtävä siitä merkintä pistelomakkeeseen, kerrottava syy hylkäämiseen ja arvosteltava työ normaalisti.

Päätuomari ja ohjausryhmä, jotka eivät osallistu itse tuomarointiin, käyvät läpi hylättäviksi merkityt kilpailutyöt ja selvittävät, onko hylkääminen perusteltua.

Jos kilpailutyö hylätään, sen ilmoittaneelle kilpailijalle on ilmoitettava syy hylkäämiseen, jotta kilpailija voi oppia virheestään ja parantaa toimintaansa tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että kilpailutöitä ei tarvitsisi hylätä ennen tuomarointia tapahtuvan tiukan esitarkastuksen ansiosta. Löydät lisää tietoa usein kysytyt kysymykset -sivulta.

Palkintojen jakaminen

Kilpailusarjassa voidaan myöntää enintään kaksi saman tason palkintoa (kaksi kultaa, kaksi hopeaa, tai kaksi pronssia) ja tällöinkin ainoastaan tasatilanteessa.

Jos usea kilpailutyö ylittää vähimmäispisterajan, ainoastaan parhaat pisteet saaneet työt (enintään 4 per kategoria) voidaan valita finalisteiksi tai palkinnonsaajiksi – ei jokaista työtä, joka ylittää vähimmäispisterajan.

Tuomaristolla ei ole velvollisuutta jakaa jokaisessa sarjassa kaikkia kolmea palkintoa (pronssi / hopea / kulta). Tuomaristo voi palkita esimerkiksi yhdessä sarjassa kaksi kampanjaa pronssisella Effiellä ja yhden hopeisella Effiellä ja toisessa sarjassa jakaa pelkästään useamman hopean.

Grand Effien saa absoluuttisesti suurimman pistemäärän tuomaristolta saanut kampanja. Tuomaristo voi päättää olla jakamatta Grand Effietä, mikäli kilpailun taso ei ole tarpeeksi korkea.

Jaa: