Tarkista esimerkkien avulla mihin kategoriaan osallistua. Löydät alta Erikoissarjan kategoriat kuvauksineen.

Erikoissarja

Ajankohtainen markkinointiteko

Kategoriaan voivat osallistua kaikki tulosta tehneet kampanjat, joissa on hyödynnetty ajankohtaista ilmiötä tai tapahtumaa (esim. vaalit, talous, Suomen SM-liiga, Korona jne.)

Brändätyt sisällöt

Kategoria on tarkoitettu kilpailutöille, joissa kohderyhmät on tavoitettu sisällöillä. Kilpailutöiden tulee kuvailla luodut sisällöt, miten ne linkittyivät liiketoiminnan ja yrityksen tuotteiden/palveluiden tavoitteisiin, kuinka sisällöt jaettiin ja kuinka yleisöt saatiin jakamaan sisältöjä edelleen. Tulosten tulee vastata annettuja liiketoiminnallisia tavoitteita.

Brändikokemus

Kategoriaan voi ilmoittaa markkinointia, jossa tulokset on saavutettu epätavallisilla markkinointikeinoilla. Etsimme töitä, jotka puhaltavat brändin eloon ja toimivat vuorovaikutuksessa yleisönsä kanssa.

Työ voi olla vaikkapa uudelleen keksitty tuotedemo, pop-up-kauppa tai virtuaalisen / lisätyn todellisuuden kokemus, jolla tuodaan esille brändin uusi persoonallisuus. Kampanja voi olla live-tapahtuma, kokemus tai live-tapahtuma, johon on tuotu virtuaalisia ja digitaalisia elementtejä (AR/VR/Digital).

Kategoriaan osallistuvien kampanjoiden tulee todistaa suora yhteys brändin strategiaan.

B2B - Yritysmarkkinointi

Yrityksille markkinoitavat tuotteet ja palvelut, pois lukien yrityskuvakampanjat.

Daavid vs. Goljat

Tämä kategoria on tarkoitettu pienille, uusille tai kasvaville brändeille, jotka hakevat markkinaosuutta isoilta, vakiintuneita markkinajohtajilta. Ilmoittajan tulee kuvat liiketoimintahaasteet, vallitseva kilpailutilanne ja keinot, joilla yritys onnistui ylivoimaa vastaan. Kilpailutyöstä tulee myös käydä ilmi, miksi yritys on vallitsevassa tilanteessa altavastaaja.

Kohderyhmä

Tämä kategoria on tarkoitettu kampanjoille, joissa on ollut selkeä kohderyhmä. Kohderyhmä voi olla esim. lapset ja nuoret, seniorit, kansallinen ryhmä tai monikansallinen kohderyhmä tai ulkomaiset kohderyhmät.

Pienet ja alueelliset budjetit

Tämä kategoria on tarkoitettu kampanjoille, joiden mediainvestoinnit ovat alle 100 000 euroa. Tämän summan pitää sisältää lahjoituksena saadun ja muun ei ostetun median käyttö sekä kampanjan suunnittelu- ja toteutuskulut.

Renessanssi

Tämä kategoria on tarkoitettu kampanjoille, jotka ovat herättäneet henkiin vanhoja brändejä. Sarjaan voi ilmoittaa brändin, joka on ollut laskusuhdanteessa useamman vuoden ajan, mutta vähintään kuuden kuukauden aikana myynti on kasvanut. Kilpailutyöstä tulee käydä ilmi bisneshaaste, brändin kilpailutilanne sekä kampanjan toteutus ja tulokset.

Strateginen markkinointi

Kategoria on tarkoitettu tuotteen tai palvelun vähintään kolme vuotta kestäneelle menestyksekkäälle markkinoinnille. Kampanjasta tulee käydä ilmi strategiset ja luovat tavoitteet, joissa ydin säilyy samana (esim. laulu, teema, vaikuttaja, iskulause jne.) ja joilla voidaan todentaa kampanjan tuloksellisuus vuosien aikana.

Yrityskuva

Kategoria on kampanjoille, joilla edistetään positiivista yrityskuvaa, sisältäen sponsoroinnit, imagon ja identiteetin. Kilpailutyöstä tulee käydä selville paitsi kasvaneen mainehyötyjen mittarit myös se, kuinka mittarit ovat edistäneet liiketoiminnan tavoitteita ja miksi ovat olleet tärkeitä. Kategoria ei ole välitöntä myyntiä tavoitteleville kampanjoile.

Non-Profit

Kategoria on voittoa tavoittelemattomille organisaatioille kuten hyväntekeväisyysjärjestöille, yleishyödyllisille yhdistyksille, vapaaehtoistoiminnalle, neuvontaa tarjoaville yhdistyksille, uskonnollisille yhdistyksille, jäsenvetoisille yhdistyksille, rekrytointia tai varainhankintaa tekeville järjestöille jne. Huomioithan, että Positiivinen muutos pääsarjan alla ovat Non-Profit -organisaatioille omat kategoriat, joihin voi ilmoittaa työt, joissa on edistetty ympäristö- ja sosiaalisen vastuun asioita.

Performance-markkinointi

Kategoriassa keskitytään kaikkein tehokkaimpiin saavutuksiin performance-markkinoinnissa. Osallistumiseen vaaditaan, että kampanja on performance-markkinointivetoista ja on osoitettava, miten työ on johtanut tuloksiin performance-markkinoinnin KPI-mittareiden osalta. Huomioithan, että osallistujien on käytettävä performance-markkinoinnin osallistumislomaketta tässä kategoriassa.

Vaikuttajamarkkinointi

Suunnannäyttäjät ja mielipidejohtajat 

Kategoria on brändeille, jotka ovat tehokkaan vaikuttajayhteistyön avulla saavuttaneet kohderyhmänsä, ja sen avulla lyhyen tai pitkän aikavälin markkinointitavoitteensa. Tärkeimmät vaikuttajat tai mielipidejohtajat voivat olla sosiaalisen median tai segmentoidun markkinan suunnannäyttäjiä, brändilähettiläitä, bloggaajia tai muita vastaavia, niin micro- kuin macrotoimijoita. Määrittele selkeästi strategia, kohderyhmä ja vaikuttajan merkitys kohderyhmälle sekä erittele vaikuttajan toimet kohderyhmään. Kerro, miksi brändi valitsi kyseisen vaikuttajan ja kuinka vaikuttajat osallistuivat toimenpiteisiin, miten asiakaskäyttäytymiseen vaikutettiin ja millainen oli vaikutus yritystoimintaan. 

Sosiaalinen media

Kategoria on kampanjoille, joiden tärkein tavoite on käyttää sosiaalista mediaa ensisijaisena kosketuspintana tai se on lähellä kampanjan sydäntä. Ideana on hyödyntää somen vaikutusta ja sosiaalisesti verkostoitunutta kuluttajaa. Tuomaristo etsii kampanjoita, jotka ovat lähtöisin sosiaalisesta ideasta – vastakohtana mainonnalle ja integroiduille kampanjoille somen elementeillä. Tuomaristo tarvitsee selkeät perustelut, miksi sosiaalinen media on hyvä keino kyseiselle kampanjalle, ja todistusaineistoa kuinka someaktiivisuus mitattavasti paransi kaupallista tulosta. Ei ole riittävää mitata vain reagointeja, tykkäyksiä ja jakoja. Sen sijaan täytyy mitata ja todentaa somen kaupallinen arvo muuttuneen kulutuskäyttäytymisen osalta ja osoittaa korrelaatio saavutettuun tulokseen.

Jaa: