Tarkista esimerkkien avulla mihin kategoriaan osallistua. Löydät alta Media-sarjan kategoriat kuvauksineen.

Mediaidea

Kategoriassa on kyse siitä, että idealla on saatu erinomaisia tuloksia. Kategorian tarkoitus on tunnistaa ne kampanjat, joita ohjasi vahva mediaajattelu. Kategoriaan ilmoitettavia kampanjoita ohjaa vakuuttava mediaidea, josta on muodostunut koko viestintäsuunnitelma.

Tällä kategorialla ei haeta tehokkainta mediaostamista, oikea-aikaisen ostamisen strategiaa tai mainosaikataulua. Kategoriaan osallistuvien odotetaan kertovan yksityiskohtaisesti, kuinka mediaidea ohjasi koko kampanjaa. Tuloksista pitää nähdä suora yhteys kampanjan mediaidean rooliin ja siihen, miten sillä saavutettiin tuloksellinen markkinointikampanja.

Mediainnovaatio

Sääntöjä muuttamalla tulosten maksimointiin.

Tämä kategoria on tarkoitettu kampanjoille, jotka ovat oivaltavasti ja luovasti muuttaneet tapaa käyttää tiettyä mediakanavaa. Kilpailutyössä on pitänyt käyttää epätavanomaisia keinoja kohderyhmän tavoittamiseen ja tehokkaaseen sitouttamiseen.

Mediateho

Tämä kategoria on tarkoitettu niille kampanjoille, joissa on käytetty selkeästi yhtä mediaa päämediana ja muita huomattavasti vähemmän. Kampanjan media- ja tuotantoinvestoinneista vähintään 50 % pitää olla käytetty päämediaan (esim. printti, tv, internet, radio tai ulkomainonta).

Jaa: