Tarkista esimerkkien avulla mihin kategoriaan osallistua. Löydät alta Mediasarjan kategoriat kuvauksineen.

Mediasarja

Mediaidea

Kategoriassa on markkinoinnille, jossa idealla on saatu erinomaisia tuloksia ja jota ohjasi vahva media-ajattelu. Kampanjoita ohjaa vakuuttava mediaidea, josta on muodostunut koko viestintäsuunnitelma.

Tällä kategorialla ei haeta tehokkainta mediaostamista, oikea-aikaisen ostamisen strategiaa tai mainosaikataulua. Kategoriaan osallistuvien odotetaan kertovan yksityiskohtaisesti, kuinka mediaidea ohjasi koko kampanjaa. Tuloksista pitää nähdä suora yhteys kampanjan mediaidean rooliin ja siihen, miten sillä saavutettiin tuloksellinen markkinointikampanja.

Mediateho

Tämä kategoria on niille kampanjoille, joissa on selkeästi hyödynnetty dataa mediastrategian rakennuksessa sekä saavutettu sen avulla brändille ja liiketoiminnalle asetetut tavoitteet.

Kilpailutyöstä tulee käydä ilmi erityisesti se, miten dataa on käytetty kampanjan optimoimiseen ja tuloksien parantamiseen (työstä tulee käydä ilmi vaikuttavuuden mittarit, ROI, KPI jne.). Parhaissa töissä yhdistyvät automaatio, teknologian, AI sekä inhimillinen elementti.

Mediainnovaatio

Kategoria on heille, joilla on näkemystä ja luovuutta ajatella mediakanavan menestymistä uudella tavalla tai tuoda kokonaan uusi kanava markkinoille. Kategoriassa palkitaan epätavallisin keinoin korkean huomioarvon saaneet työt, jotka synnyttävät vuoropuhelua yleisön kanssa.

Kilpailutyöstä tulee tuoda esille kaikki käytetyt kanavat. Kampanjassa on käytetty uudella ja luovalla tavalla joko kaikkien tuntemia tai uusia nousemassa olevia mediakanavia.

Kerro työssäsi miten ongelmaa ratkaistaksesi käytitte mediakanavia luovassa toteutuksessa ja mitä tuloksia saitte.

Jaa: