Tarkista esimerkkien avulla mihin kategoriaan osallistua. Löydät alta Mediasarjan kategoriat kuvauksineen.

Mediasarja

Mediaidea

Kategoriassa on markkinoinnille, jossa idealla on saatu erinomaisia tuloksia ja jota ohjasi vahva media-ajattelu. Kampanjoita ohjaa vakuuttava mediaidea, josta on muodostunut koko viestintäsuunnitelma.

Tällä kategorialla ei haeta tehokkainta mediaostamista, oikea-aikaisen ostamisen strategiaa tai mainosaikataulua. Kategoriaan osallistuvien odotetaan kertovan yksityiskohtaisesti, kuinka mediaidea ohjasi koko kampanjaa. Tuloksista pitää nähdä suora yhteys kampanjan mediaidean rooliin ja siihen, miten sillä saavutettiin tuloksellinen markkinointikampanja.

Mediateho

Tämä kategoria on niille kampanjoille, joissa on selkeästi hyödynnetty dataa mediastrategian rakennuksessa sekä saavutettu sen avulla brändille ja liiketoiminnalle asetetut tavoitteet.

Kilpailutyöstä tulee käydä ilmi erityisesti se, miten dataa on käytetty kampanjan optimoimiseen ja tuloksien parantamiseen (työstä tulee käydä ilmi vaikuttavuuden mittarit, ROI, KPI jne.). Parhaissa töissä yhdistyvät automaatio, teknologian, AI sekä inhimillinen elementti.

Mediainnovaatio

Kampanja, joka muutti median pelisääntöjä ja sai aikaan keskustelua.

Media-innovaatio sarja palkitsee työt, jotka ovat muuttaneet oivaltavasti ja luovasti olemassa olevan median käyttöä, tai luoneet kokonaan uuden median luomaan keskustelua brändin ja asiakkaiden välillä.

Palkinto jaetaan brandeille, jotka ovat rikkoneet konvention ja onnistuneet tavoittamaan ja sitouttamaan asiakkaitaan uudella tavalla. Entryn tulee täsmentää mitä tavoiteltiin ja kuinka tavoite saavutettiin luomalla uudenlainen tapa käydä dialogia asiakkaiden kanssa.

Palkittavien kampanjoiden on edustettava uutta ja luovaa mediakanavien käyttöä. Kanavat voivat olla olemassa olevia, tai täysin uusia. Kyse voi olla yksittäisestä kampanjasta, tai sarjasta toimenpiteitä ja siinä voi olla käytetty yhtä kanavaa tai useita eri kanavia.

NOTE: Spesifioi entryssä mikä brändin, tai kategorian lähtötilanne oli. Ja kuinka mediaa käytettiin innovatiivisella tavalla tavoitteen savuttamiseksi, sekä millainen konversio sillä saavutettiin.

Jaa: