Jos et löydät etsimääsi, ole yhteydessä kisatoimistoon

Kisakanslia

Yleistä Effiestä

Mikä on effie?

Effie on yksi maailman laajimmista ja arvostetuimmista markkinointiviestinnän tehokkuutta mittaavista kilpailuista. Effiessä kampanjat kilpailevat keskenään ja menestyminen edellyttää kampanjan mitattavaa tuloksellisuutta. Lue täältä lisää Effiestä.

Kuka järjestää Effien?

Effie Awards on New York American Marketing Associationin vuonna 1968 perustama kilpailu, jonka lisenssi Suomessa on Marketing Finlandilla. Vuoden 2022 kilpailun pääyhteistyökumppanina toimii Sanoma Media Finland.

Vuosi 2021 on Effie Awards Finland -kilpailun 20 juhlavuosi.

Järjestetäänkö Effietä muualla maailmassa?

Kyllä.

Kansallisia Effie-kilpailuita järjestetään kaiken kaikkiaan yli 40 maassa, jonka lisäksi järjestetään seuraavat maanosakilpailut Global Effies, Euro Effies, Effie Asia-Pasific, Middle East / North Africa Effies ja North American Effies. Lisätietoja katto-organisaatiosta löytyy Effie Worldwide -osiosta.

Osallistuminen

Milloin on ilmoittautumisen deadline?

 • Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 18.9.2023
 • Osallistumisen ensimmäinen deadline on torstaina 12.10.2023
 • Late fee (lisämaksullinen jatkoaika) on torstaina 26.10.2023
 • Extended deadline (lisämaksullinen jatkoaika) sunnuntaina 5.11.2023

Mitä meidän tulisi tehdä, jos emme ehdi täyttämään osallistumislomaketta deadlineen mennessä?

Kilpailutyö tulee olla palautettuna ja maksettuna maanantaihin 6.11.2021 klo 6 mennessä.

Ilmoittautumismaksu on suurempi extended deadlinea käyttäville toimistoille. Hinnat voit tarkistaa täältä.

Kuka voi ilmoittaa kampanjan Effieen?

Kampanjan ilmoittaja voi olla markkinointiviestintäalan toimisto tai mainostaja / markkinoija itse.

Minkälainen kampanja voi osallistua?

Kaikki markkinointiviestintäkampanjat, jotka eivät ole aikaisemmin ottaneet osaa Effie Finlandiin, voivat osallistua kilpailuun käytetyistä keinoista riippumatta. Kampanjan ajoituksesta ainakin osan on oltava kahden Effie-kisavuoden välissä.

Miten osallistun Effieen?

 • Osallistuminen on helppoa, mutta hyvän kilpailuosallistumisen jättö vaatii paneutumista.
 • Osallistuaksesi sinun on täytettävä verkkolomake ja maksettava osallistumismaksu.
 • Verkkolomakkeen yhteydessä on täyttöohjeet. Saadaksesi lomakkeen täytettyä tarvitset paljon tietoa kampanjasta: omasta ja kilpailijoiden lähtötilanteesta sekä markkinasta, omista ja muiden toimenpiteistä kampanjan aikana ja lopuksi omista tuloksista kampanjan jälkeen.
  Tietojen keruu onnistuu parhaiten usean eri toimijan (esim. mainostoimiston, viestintätoimiston, digitoimiston, mediatoimiston ja mainostajan / markkinoijan) yhteistyönä.

Mitä kilpailusarjoja Effiessä on?

Sarjoja on viisi: Kauppa ja kuluttaja, Erikoissarja, Media. Positiivinen muutos sekä Tuotteet ja palvelut. Yksi kampanja voi osallistua neljään eri sarjaan. Lue lisää sarjoista ja alakategorioista kohdasta Kilpailusarjat.

Toivoisimme, että kilpailuun ilmoitettaisiin aiempaa enemmän myös B2B- ja yrityskuvakampanjoita. Katso täältä esimerkkejä menestyneistä B2B-kampanjoista kansainvälisistä Effie-kilpailuista.

Tarvitseeko minulla olla lupa kampanjan tietojen luovuttamiseen?

Kyllä. Tarvitset kaikkien kampanjan toteutuksessa mukana olleiden tahojen luvat tietojen luovuttamiseen.

Kuinka paljon kilpailuun osallistuminen maksaa?

Effien osallistumismaksu riippuu siitä, onko edustamasi yritys Marketing Finlandin jäsen vai ei. Hintaan vaikuttaa myös se, ilmoitatko kampanjan yhteen vai neljään sarjaan. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Voit tarkistaa hinnat täältä.

Kuinka monta kohtaa minun tulee täyttää, että voin tallentaa lomakkeen ensimmäistä kertaa?

Voit tallettaa luonnoksen lomakkeesta toimimalla seuraavasti:

Valitse “Laskutus & Lähetä”. Käytä tätä myös silloin, kun haluat jatkaa lomakkeen täyttöä myöhemmin, vaikka maksaisit lomakkeen täytettyäsi luottokortilla.

Pääset maksamaan, kun lomake on täytetty ja valmis palautettavaksi. Kilpailutyön tulee olla maksettuna luottokortilla (Mastercard/Visa) ennen palautusta.

Entry Kit

Tarvitseeko lomakkeen kaikki kohdat täyttää?

 • Kaikki pakollisiksi (*) merkityt kohdat tulee täyttää, koska tuomarit tekevät päätöksensä ainoastaan lomakkeella kerrottujen ja dokumentoitujen tietojen perusteella.
 • Mitä paremmin dokumentoit haasteet ja ratkaisut sekä annat esim. tiedot markkinatilanteesta ja sen kehityksestä, sitä paremmin tuomarit pystyvät arvioimaan kampanjasi onnistumista.
 • Kohtien suuri määrä johtuu siitä, että Effie perustuu kampanjan tuloksellisuuden mittaamiseen. Ilman tarkkoja taustatietoja tulosten arviointi on vaikeaa. Täyttämällä lomakkeen huolellisesti parannat mahdollisuuksiasi voittaa.
 • Erityisen tärkeät kohdat ovat kilpailutyön tiivistelmä, kuvaus lähtötilanteesta ja strategiasta sekä tulokset ja niiden peilaus asetettuihin tavoitteisiin. Tarkista myös luovien näytteiden linkkien toimivuus ja voimassaolo koko tuomaroinnin ajalle.
 • Kilpailun järjestäjä ei vastaa puutteellisesti täytetyistä osallistumislomakkeista tai viallisista linkeistä.

Mitä tarkoitetaan sillä, että kampanjan luovat aineistot on palautettava kuten yleisö ne näki?

 • Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kampanjassa käytettävä luova aineisto toimitetaan tuomaristolle sellaisena, kuin kohderyhmä on ne kohdannut.
 • Aineistoa ei siis saa editoida ja paketoida uudeksi luovaksi kokonaisuudeksi, mutta markkinoinnista vastaavien yritysten tunnisteet pitää kuitenkin poistaa materiaalista.
 • Effiessä halutaan arvioida kampanjoita juuri sellaisina kuin yleisö ne näki. Tärkeää on, että luovat näytteet ovat selkeästi ymmärrettävissä ja helposti tuomariston käytettävissä.
 • Joissakin tapauksissa luovan aineiston toimittaminen sellaisenaan on mahdotonta. Tällaisia ovat usein esimerkiksi tapahtumat tai viraalikampanjoiden materiaalit. Näissä tapauksissa on sallittua lähettää luovasta aineistosta dokumentaatiota esimerkiksi valokuvien tai videoiden muodossa.
 • Myös tärkeimmät tiedot asioista, jotka ovat olleet yleisölle itsestään selviä, kannattaa kertoa dokumentaation yhteydessä. Tällaisia ovat esimerkiksi konteksti tai aistiärsykkeisiin perustuvat kikat, jotka eivät kuvista välity.

Kuinka pitkiä spotteja voi liittää luoviin näyttesiin?

 • Videon pituus saa olla enintään 3 minuutin pituinen sekä kampanjan julkinen tiivistelmä enintään 90 sanan pituinen.
 • Luovan videon on sisällettävä vähintään yksi esimerkki jokaisesta viestintävälineestä, jonka osallistuja on ilmoittanut olevan olennaisen tärkeä kilpailutyön tulosten kannalta. Luovien esimerkkien on oltava ehjiä kokonaisuuksia (vastattava kuluttajien näkemää teosta), mutta niitä voi muokata tarpeen tullen aikarajoitusten noudattamiseksi.
 • Kaikkien videossa esiteltyjen töiden on oltava osallistujan alkuperäistuotoksia tai osallistujan on hankittava asianmukaiset oikeudet niiden käyttämiseen

Kuinka saan kopion osallistumislomakkeesta itsellemme?

Voit tulostaa kilpailutyön osallistumislomakkeen itsellesi kisatyönsivuilta ilmoittautumisen päättymiseen saakka.

TAI

Voit pyytää PDF-kopion vahvistetun kilpailutyön osallistumislomakkeesta itsellesi osoitteesta henna.salenius@marketingfinland.fi. Kerro pyynnön yhteydessä kampanjan ja yhteyshenkilön nimi.

Tietoturvasyistä emme lähetä kilpailutyön kopiota muille kuin ilmoitetulle yhteyshenkilölle hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Miten voin varmistua, että kilpailutyön linkit toimivat oikein?

 • Linkkien toimivuuden pääset varmistamaan kisatyön omilta sivuilta.
 • Täytä osallistumislomake huolellisesti, koska tuomarit tekevät päätöksensä lomakkeella ilmoitettujen tietojen ja linkkien perusteella.
 • Tarkista myös linkkien toimivuus ja voimassaolo koko tuomaroinnin ajalle.
 • Kilpailun järjestäjä ei vastaa puutteellisesti täytetyistä osallistumislomakkeista tai linkeistä, jotka ovat viallisia tai joiden voimassaolo päättyy tuomaroinnin aikana.

Miten osallistuminen maksetaan?

Osallistuminen maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä. Hyväksymme kaikki yleisimmät luottokortit. Tarkemmat ohjeet maksamiseen löydät niin ilmoittautumislomakkeelta kuin Hinnat ja maksaminen-sivuilta.

Tuomarointi & voittaminen

Ketkä valitsevat voittajat?

Effien tuomaristossa on markkinoinnin huippuammattilaisia eri toimialoilta. Tuomaristo on esitelty täällä.

Tuomaristossa on henkilö, jonka en halua näkevän lukujamme. Voinko vaikuttaa asiaan?

 • Kilpailijat eivät voi pyytää jäävättäväksi tiettyä tuomaria.
 • Jokainen tuomari allekirjoittaa NDA-sopimuksen tietojen luottamuksellisuudesta.
 • Kisakanslia tekee ensimmäisen jääväyslistan: kilpailevan toimiston tai tuotteen edustajat ovat automaattisesti jäävejä.
 • Jokaiselta tuomarilta kysytään ilmoittautumisajan jälkeen omakohtaiset näkemykset jääviyksistään ennen kuin ensimmäisen vaiheen kilpailutöiden arviointi käynnistetään.
 • Toisella kierroksella jäävit tuomarit poistetaan huoneesta ennen ko. entryjen käsittelyä.

Mitkä ovat arvostelukriteerit?

 • Effiessä tärkeimmällä sijalla on kampanjan tuloksellisuus ja aineistona käytetään osallistujien toimittamaa kampanjadokumentointia. Se kannattaa siis tehdä huolellisesti.
 • Tuomaroinnin ensimmäisellä kierroksella kiinnitetään huomiota kampanjan tuloksellisuuteen useasta eri näkökulmasta. Lue lisää kilpailutöiden pisteytyksestä täältä.

Jos Effien voittaminen perustuu kampanjan tuloksellisuudelle, onko luovalla panoksella mitään merkitystä?

 • Ensimmäisen kierroksen pisteytys jakautuu neljään osioon, joista jokainen arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Jokaisen osion pisteillä on merkitystä. Kaikista osioista pitää saada hyvät pisteet, jotta työ pääsisi short-listalle. Tarkista miten 1.kierroksen pisteet jakautuvat.
 • Toisella kierroksella kilpailutyöt pisteytetään uudelleen. Pisteet annetaan strategisen oivalluksen, toteutuksen ja tulosten lisäksi luovuudelle. Tarkista miten 2.kierroksen pisteet jakautuvat.

Kilpailutyön hylkäämiseen johtavat syyt

Ei viittauksia

 • Faktat, data jne. joita kirjaat kilpailutyöhön tulee viitata johonkin tiettyyn materiaaliin, joka on todennettavissa. Tämä voi olla esim. mainostietoja, toimiston tekemää tutkimusta tai kolmannen osapuolen tutkimusta. Effie -kisakanslialla on oikeus tarkistaa lähteet ja tiedon paikkansa pitävyys.
 • Lähteet tulee merkitä tekstiin tai viittaukset tulee merkitä selkeästi jokaisen sivun alalaitaan, joilla esiintyvät. Ole mahdollisimman tarkka merkitessäsi lähteisiin kaikki todisteet: data, tutkimukset sekä katettu ajanjakso. Käytä tarkkoja nimiä viitatessasi lähteisiin, paitsi kun kyseessä on toimisto/agency (mainos, markkinointi tms).
 • Koska kilpailu käydään anonyymisti. Toimiston nimi ei saa näkyä kilpailumateriaaleissa tai luovissa näytteissä. Haluamme ettei tuomaristo saa ”toimisto X:n tutkimuksesta” vihiä osallistujasta.
 • Ole kuitenkin mahdollisimman tarkka antaessasi tietoja (ajanjakso, mitä tutkimukseen kuului ja miten jne.). Effie -kisakanslia varaa oikeuden tarkistaa lähteiden oikeellisuuden ja tarkkuuden.

Toimiston nimi/logo näkyy kilpailutyössä tai luovissa materiaaleissa

Kuten aiemmin mainittu, Effie Awards Finland -kilpailu käydään anonyymisti. Tällöin toimiston nimi ei saa näkyä kilpailumateriaaleissa tai luovissa näytteissä.

Yhdistätte tulokset tai kilpailutyön/logon 3-minuutin luovaan videonäytteeseen

 • Kilpailijoilla ei ole lupaa sisällyttää tuloksia tai kilpailutyötä/logoa luovaan videonäytteeseen.
 • Katso ohjeet miten luova videonäyte jätetään. Videon on näyttää työ sellaisenaan kuin se on julkisesti esitetty.
 • Kilpailutyöt, jotka sisältävät tuloksia tai kilpailutyön/logon hylätään.

Kilpailuohjeessa ja -lomakkeessa annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen

 • Tarkista kilpailuohjeessa annetut vaatimukset koskien fonttia, värejä, kuvia (jpg/png) ja videota.
 • Kilpailijan vastaamatta jättäminen tarkentaviin kysymyksiin sekä osien poistaminen/vastaamatta jättäminen kilpailulomakkeessa.

Puuttuva käännös

 • Kaikkien kilpailutöiden tulee sisältää lyhyt englanninkielinen käännössivu kilpailutyönlopussa.
 • HUOM. Videomateriaalin tekstittäminen englanniksi on vapaaehtoista.

Jaa: