Tarkista esimerkkien avulla mihin kategoriaan osallistua. Löydät alta Kauppa & Kuluttaja -sarjan kategoriat kuvauksineen.

Kauppa & Kuluttaja

Brändi ratkaisu

Kategoria on uusille, pienille ja kehittyville brändeille, tuotteille ja palveluille, joilla on pienempi kuin 15 prosentin markkinaosuus.

Kilpailutyöstä tulee käydä ilmi bisneshaaste, kilpailuasetelma (miten brändisi tilanne vertautuu kilpailijoihin) sekä kuinka onnistumisen epätodennäköisyydestä huolimatta onnistuminen oli mahdollista.

Data-Driven

Markkinointi, jossa hyödynnetään dataa, analytiikkaa ja teknologiaa oikeiden asiakkaiden tunnistamiseen ja oikean viestin välittämiseen oikeaan aikaan.

Kilpailutyöstä tulee käydä ilmi, miten dataa on hyödynnetty ohjaamaan strategisia päätöksiä, tukemaan ostopolkua sekä saavuttamaan kampanjalle annetut tavoitteet. Tuo ilmi analyyttiset keinot, jotka vaikuttivat menestykseen, kuten markkinoinnin yhdistelmämallit, ROI, hinnoittelun joustavuus jne.

Mediainnovaatio

Kategoria on kampanjoille, joissa on näkemystä ja luovuutta muuttaa kuinka tietty mediakanava menestyy tai kokonaan uuden kanavan esittelyyn. Kategoriassa palkitaan brändejä ja vähittäiskauppoja, jotka onnistuivat kiinnittämään kuluttajan huomion tuloksekkaasti.

Kilpailutyöstä tulee käydä ilmi määritelty kohde, kuinka  ja miten kampanja vaikutti konversioon sekä miten mediaa käytettiin luovassa toteutuksessa.

Työssä tulee käyttää luovalla ja innovatiivisella tavalla valtavirtakanavia, tai sellaiseksi nousemassa olevia.

Uusi tuote tai palvelu

Tämä kategoria on tarkoitettu uuden tuotteen tai palvelun markkinoille lanseerauksille. Uudeksi tuotteeksi katsotaan myös seuraavat tuoteperheen laajentamiset: olemassa olevan tuotteen muunnelma, jolla voi olla sama brändinimi, tuotekategoria ja ominaisuudet kuin alkuperäisellä tuotteella, mutta siinä on uusi ominaisuus (esim. maku, koko, pakkaus).
Tuotejohdannainen, joka lisää tai muuttaa tuotteen ominaisuuksia vaikuttamatta huomattavasti tuotteen hintaan.

Tuotteet, joilla on sama brändinimi ja jotka tarjoavat uuden vaihtoehtoisen tuotteen (esim. sokerittoman version).

Verkkokauppa

Kategoria on kampanjoille, jotka käyttivät tuloksekkaasti dataa, analytiikkaa, luovuutta ja strategiaa saadakseen konversiota kuluttajan ostokäytöksestä.

Onnistunut kilpailutyö hyödyntää vahvaa ostajapersoonien tunnistamista sekä digitaalisen markkinoinnin periaatteita. Kerro miten kampanja yhdistyi strategiaan ja miten sitä hyödynnettiin verkkokaupassa.

Kilpailutyössä painotetaan ainoastaan verkkokaupan tuloksellisuutta.

Asiakaskokemus

Kategoriassa palkitaan yksittäisiä innovatiivisia markkinointi- ja liiketoimia tai kokonaisia markkinointiohjelmia. Voit toimittaa minkä tahansa asiakaskokemukseen liittyvän toimenpiteen tai liikeidean, joka on vaikuttanut poikkeuksellisen positiivisesti yrityksen, brändin, tuotteen tai palvelun markkina-asemaan. Sopivat toimet tähän kategoriaan ovat suunnittelu-, teknologia- tai käyttäjäkokemusinnovaatio asiakaskokemukseen liittyen; kuluttajan osallistaminen tuotekehitykseen; perehdyttäminen tai muutos kanta-asiakasohjelmassa, perehdytys uuteen jakelukanavaan tms.

Jaa: