2. kierroksen pisteytys

Toisella kierroksella kilpailutyöt pisteytetään uudelleen. Pisteet annetaan strategisen oivalluksen, toteutuksen ja tulosten lisäksi luovuudelle. Toisella kierroksella arvioidaan shortlistalle päässeiden finalistien kilpailutyöt. Kaikki saman kategorian finalistit arvioidaan yhtäaikaisesti.

Effie Awards Finland –kisan järjestäjällä on lopullinen valta päättää kaikkien Effie-finalistien ja -voittajien valinnasta. Tämä päätös perustuu ohjausryhmän ja päätuomarin suorittamaan anonyymiin arviointiin tuomarien antamista pisteistä.

Entry Kit

Arvosanasta 70% jakautuu tasaisesti näiden kolmen osion kesken

Strateginen haaste, tavoitteet & konteksti.

 • Kilpailutyössä tulee antaa hyvät taustatiedot kampanjan lähtötilanteesta, asiakkaan haasteesta, sekä markkina- ja kilpailijatilanteesta. Myös asiakkaan toimialaa tuntemattoman on kyettävä ymmärtämään lähtökohdat.
 • Kilpailutyön tavoitteet tulee olla kirjattu selkeästi ja jokaiselle tavoitteelle tulee esittää mittarit, joilla tavoitteisiin pääsyä mitataan. Lisäksi pitää perustella, miksi nämä mittarit valittiin.

Strateginen idea & oivallus.

 • Kilpailutyöstä tulee käydä ilmi kampanjan kohderyhmä sekä se, kuinka kohderyhmän erityispiirteitä hyödynnettiin.
 • Kampanjan kantavan idean tulee olla selkeästi esitetty. Lisäksi pitää kuvata, miten ideaan päädyttiin, miten se sai alkunsa sekä kuinka hyvin idea vastaa haasteeseen.
 • Idea pitää pystyä kiteyttämään yhteen lauseeseen.

Idean toteutus (sisältäen luovuuden, mediastrategian ja työn itsessään).

 • Kampanjan kokonaisratkaisusta tulee ilmetä, mitä kampanjalla haluttiin sanoa ja millaisia luovia, viestinnällisiä sekä mediaratkaisuja tehtiin. Tehdyt ratkaisut kannattaa perustella hyvin, jotta tuomariston on helppo arvioida niiden tuloksellisuutta.
 • Kilpailutyössä pitää pystyä osoittamaan, kuinka idea vastasi lähtötilanteen haasteisiin.
 • Huom! Luovien elementtien tehtävä on havainnollistaa tässä kohdassa kerrottua logiikkaa.

Arvosanasta 30% annetaan

Tulokset

 • Tuloksille, tuomaristo tarkastelee jokaista kilpailutyötä tehokkuuden näkökulmasta.
 • Tuloksista tulee käydä ilmi, kuinka hyvin kampanja saavutti tavoitteensa
 • Tuloksia pitää pystyä arvioimaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Yllättävistä tuloksista kannattaa myös kertoa.
 • Käyriä, graafeja ja taulukoita voi käyttää tulosten esittämiseen.
 • Kaikista mittaustuloksista on mainittava lähde.

Jaa: