1. kierroksen pisteytys

Ensimmäisen kierroksen pisteytys jakautuu neljään osioon, joista jokainen arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Jokaisen osion pisteillä on merkitystä. Kaikista osioista pitää saada hyvät pisteet, jotta työ pääsisi short-listalle. Kilpailutyötä kirjoittaessa kannattaa pitää mielessä seuraavat vinkit, jotta jokaisesta osiosta saisi hyvät pisteet.

Tuomaristo käy läpi kaikki kilpailutyöt arvioidakseen, kuinka hyvin ne ovat saavuttanut niille asetetut markkinointitavoitteet.

Kilpailutyöt arvioidaan vertaamatta niitä muihin saman kategorian kilpailutöihin. Tämä on suositeltu malli ensimmäiselle kierrokselle.

Entry Kit

Arvosanasta 70% jakautuu tasaisesti näiden kolmen osion kesken

Strateginen haaste, tavoitteet & konteksti

 • Kilpailutyössä tulee antaa hyvät taustatiedot kampanjan lähtötilanteesta, asiakkaan haasteesta, sekä markkina- ja kilpailijatilanteesta. Myös asiakkaan toimialaa tuntemattoman on kyettävä ymmärtämään lähtökohdat.
 • Kilpailutyön tavoitteet tulee olla kirjattu selkeästi ja jokaiselle tavoitteelle tulee esittää mittarit, joilla tavoitteisiin pääsyä mitataan. Lisäksi pitää perustella, miksi nämä mittarit valittiin.

Strateginen idea & oivallus

 • Kilpailutyöstä tulee käydä ilmi kampanjan kohderyhmä sekä se, kuinka kohderyhmän erityispiirteitä hyödynnettiin.
 • Kampanjan kantavan idean tulee olla selkeästi esitetty. Lisäksi pitää kuvata, miten ideaan päädyttiin, miten se sai alkunsa sekä kuinka hyvin idea vastaa haasteeseen.
 • Idea pitää pystyä kiteyttämään yhteen lauseeseen.

Idean toteutus (sisältäen luovuuden, mediastrategian ja työn itsessään).

 • Kampanjan kokonaisratkaisusta tulee ilmetä, mitä kampanjalla haluttiin sanoa ja millaisia luovia, viestinnällisiä sekä mediaratkaisuja tehtiin. Tehdyt ratkaisut kannattaa perustella hyvin, jotta tuomariston on helppo arvioida niiden tuloksellisuutta.
 • Kilpailutyössä pitää pystyä osoittamaan, kuinka idea vastasi lähtötilanteen haasteisiin.
 • Huom! Luovien elementtien tehtävä on havainnollistaa tässä kohdassa kerrottua logiikkaa.

Arvosanasta 30% annetaan

Tulokset

 • Tuloksille, tuomaristo tarkastelee jokaista kilpailutyötä tehokkuuden näkökulmasta.
 • Tuloksista tulee käydä ilmi, kuinka hyvin kampanja saavutti tavoitteensa
 • Tuloksia pitää pystyä arvioimaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Yllättävistä tuloksista kannattaa myös kertoa.
 • Käyriä, graafeja ja taulukoita voi käyttää tulosten esittämiseen.
 • Kaikista mittaustuloksista on mainittava lähde.

Usein kysyttyä

Shortlista

Kun kaikki kilpailutyöt on pisteytetty, itsenäinen ohjausryhmä laatii shortlistan osallistujista, jotka etenevät toiselle kierrokselle ainoastaan pisteiden perusteella.

Kilpailutyön hylkääminen

Tuomari voi merkitä kilpailutyön hylättäväksi, jos hän uskoo, että osallistuja on rikkonut hylkäämistä koskevia julkisia sääntöjä. Mikäli tuomari haluaa hylätä kilpailutyön, hänen on tehtävä siitä merkintä pistelomakkeeseen, kerrottava syy hylkäämiseen ja arvosteltava työ normaalisti.

Päätuomari ja ohjausryhmä, jotka eivät osallistu itse tuomarointiin, käyvät läpi hylättäviksi merkityt kilpailutyöt ja selvittävät, onko hylkääminen perusteltua.

Jos kilpailutyö hylätään, sen ilmoittaneelle kilpailijalle on ilmoitettava syy hylkäämiseen, jotta kilpailija voi oppia virheestään ja parantaa toimintaansa tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että kilpailutöitä ei tarvitsisi hylätä ennen tuomarointia tapahtuvan tiukan esitarkastuksen ansiosta. Löydät lisää tietoa usein kysytyt kysymykset -sivulta.

Palkintojen jakaminen

Kilpailusarjassa voidaan myöntää enintään kaksi saman tason palkintoa (kaksi kultaa, kaksi hopeaa, tai kaksi pronssia) ja tällöinkin ainoastaan tasatilanteessa.

Jos usea kilpailutyö ylittää vähimmäispisterajan, ainoastaan parhaat pisteet saaneet työt (enintään 4 per kategoria) voidaan valita finalisteiksi tai palkinnonsaajiksi – ei jokaista työtä, joka ylittää vähimmäispisterajan.

Tuomaristolla ei ole velvollisuutta jakaa jokaisessa sarjassa kaikkia kolmea palkintoa (pronssi / hopea / kulta). Tuomaristo voi palkita esimerkiksi yhdessä sarjassa kaksi kampanjaa pronssisella Effiellä ja yhden hopeisella Effiellä ja toisessa sarjassa jakaa pelkästään useamman hopean.

Grand Effien saa absoluuttisesti suurimman pistemäärän tuomaristolta saanut kampanja. Tuomaristo voi päättää olla jakamatta Grand Effietä, mikäli kilpailun taso ei ole tarpeeksi korkea.

Grand Effie

Effie-kilpailuissa on aina myönnettävä Grand Effie -palkinto yhdelle kilpailutyölle. Erillinen Grand Effie -tuomaristo valitsee tämän palkinnon voittajan parhaiden kultaa voittaneiden kilpailutöiden joukosta erillisenä päivänä, jolloin valitaan ainoastaan Grand Effie -voittaja.

Jaa: