1. kierroksen pisteytys

Ensimmäisen kierroksen pisteytys jakautuu neljään osioon, joista jokainen arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Jokaisen osion pisteillä on merkitystä. Kaikista osioista pitää saada hyvät pisteet, jotta työ pääsisi short-listalle. Kilpailutyötä kirjoittaessa kannattaa pitää mielessä seuraavat vinkit, jotta jokaisesta osiosta saisi hyvät pisteet.

Arvosanasta 70% jakautuu tasaisesti näiden kolmen osion kesken:

 • Strateginen haaste, tavoitteet & konteksti
 • Strateginen idea & oivallus
 • Idean toteutus (sisältäen luovuuden, mediastrategian ja työn itsessään).

Arvosanasta 30% annetaan:

 • Tuloksille, tuomaristo tarkastelee jokaista kilpailutyötä tehokkuuden näkökulmasta.

Strateginen haaste, tavoitteet & konteksti

 • Kilpailutyössä tulee antaa hyvät taustatiedot kampanjan lähtötilanteesta, asiakkaan haasteesta, sekä markkina- ja kilpailijatilanteesta. Myös asiakkaan toimialaa tuntemattoman on kyettävä ymmärtämään lähtökohdat.
 • Kilpailutyön tavoitteet tulee olla kirjattu selkeästi ja jokaiselle tavoitteelle tulee esittää mittarit, joilla tavoitteisiin pääsyä mitataan. Lisäksi pitää perustella, miksi nämä mittarit valittiin.

Strateginen idea & oivallus

 • Kilpailutyöstä tulee käydä ilmi kampanjan kohderyhmä sekä se, kuinka kohderyhmän erityispiirteitä hyödynnettiin.
 • Kampanjan kantavan idean tulee olla selkeästi esitetty. Lisäksi pitää kuvata, miten ideaan päädyttiin, miten se sai alkunsa sekä kuinka hyvin idea vastaa haasteeseen.
 • Idea pitää pystyä kiteyttämään yhteen lauseeseen.

Idean toteutus

 • Kampanjan kokonaisratkaisusta tulee ilmetä, mitä kampanjalla haluttiin sanoa ja millaisia luovia, viestinnällisiä sekä mediaratkaisuja tehtiin. Tehdyt ratkaisut kannattaa perustella hyvin, jotta tuomariston on helppo arvioida niiden tuloksellisuutta.
 • Kilpailutyössä pitää pystyä osoittamaan, kuinka idea vastasi lähtötilanteen haasteisiin.
 • Huom! Luovien elementtien tehtävä on havainnollistaa tässä kohdassa kerrottua logiikkaa.

Tulokset

 • Tuloksista tulee käydä ilmi, kuinka hyvin kampanja saavutti tavoitteensa
 • Tuloksia pitää pystyä arvioimaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Yllättävistä tuloksista kannattaa myös kertoa.
 • Käyriä, graafeja ja taulukoita voi käyttää tulosten esittämiseen.
 • Kaikista mittaustuloksista on mainittava lähde.

Jaa: