Tuomaristo

Effien tuomaristoon kutsutaan suomalaisia markkinoinnin huippuammattilaisia eri toimialoilta, markkinointitoimistoista, korkeakouluista ja mediasta. Osa tuomareista on uusia, osa jo aiemmin mukana olleita.

Kilpailun päätuomari vaihtuu vuosittain.

Ohjausryhmä

Kilpailua ohjaa ja tuomarointia valvoo ohjausryhmä, jossa tulee olla kokeneita markkinoinnin ammattilaisia toimistoista, markkinoijista, mediasta ja tutkimusyrityksistä.

Ohjausryhmä nimittää tuomaristot molemmille kierroksille. Tuomaristo kutsutaan sen jälkeen, kun tiedetään kilpailuun tulevien töiden määrä. Ohjausryhmän tehtävä on kehittää Effie-kilpailua ja päättää myös uusista kategorioista.

Tuomaristo

Tuomaristossa työskennellään luottamuksellisesti

Tuomariston jäsenet sitoutuvat toimimaan luottamuksellisesti ja kaikki tuomariston jäsenet allekirjoittavat salassapitosopimuksen ennen kilpailutöiden arviointia.

Keskustelua moderoidaan ja jäävit tuomarit poistetaan huoneesta ennen ko. entryjen käsittelyä.

Jääviydet

 • Tuomarit ovat jäävejä paitsi omien, myös suoranaisten kilpailijoiden töiden kohdalla tai muun jääviyttä edellyttävän sidonnaisuuden takia.
 • Tietystä työstä jäävätty tuomari ei käsittele eikä saa nähtäväkseen kyseistä työtä.
 • Kilpailijat eivät voi pyytää jäävättäväksi tiettyä tuomaria.
 • Kisakanslia tekee ensimmäisen jääväyslistan: kilpailevan toimiston tai tuotteen edustajat ovat automaattisesti jäävejä.
 • Jokaiselta tuomarilta kysytään ilmoittautumisajan jälkeen omakohtaiset näkemykset jääviyksistään ennen kuin ensimmäisen vaiheen kilpailutöiden arviointi käynnistetään.
 • Jäävit tuomarit poistetaan huoneesta ennen ko. entryjen käsittelyä.

Arvostelukriteerit

Effiessä tärkeimmällä sijalla on kampanjan tuloksellisuus ja aineistona käytetään osallistujien toimittamaa kampanjadokumentointia. Se kannattaa siis tehdä huolellisesti.

Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota kampanjan tuloksellisuuteen useasta eri näkökulmasta. Lue kilpailutöiden pisteytyksestä täältä.

Arvosanasta 70% jakautuu tasaisesti näiden kolmen osion kesken:

 • Strateginen haaste, tavoitteet & konteksti.
 • Strateginen idea & oivallus.
 • Idean toteutus (sisältäen luovuuden, mediastrategian ja työn itsessään).

Arvosanasta 30% annetaan:

 • Tuloksille, tuomaristo tarkastelee jokaista kilpailutyötä tehokkuuden näkökulmasta.

Vakiosuhdeluvut ovat likimäärin seuraavanlaisia:

 • alle 1/3–1/4 ilmoitetuista kilpailutöistä suoriutuu finaaliin
 • alle 1/6–1/8 ilmoitetuista kilpailutöistä voittaa palkinnon.

Pisteytys

 • Jokainen tuomari pisteyttää työt itsenäisesti, omaan ammattitaitoon ja mielipiteeseen nojaten. Pisteet annetaan luottamuksellisesti ja nimettömästi.
 • Päätuomari ja Effie kisakanslia varmistavat tasapuolisen kohtelun moderoimalla keskustelua. Jäävit tuomarit poistetaan huoneesta ennen ko. entryjen käsittelyä.
 • Ohjausryhmä vahvistaa 1. ja 2.kierroksen tuomarointien jälkeen tuomariston antamat pisteet ottamalla huomioon typistetyn keskiarvon. Ohjausryhmä ei lue töitä.
 • Ensimmäisen kierroksen pisteytys jakautuu neljään osioon, joista jokainen arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Jokaisen osion pisteillä on merkitystä. Kaikista osioista pitää saada hyvät pisteet, jotta työ pääsisi short-listalle. Tarkista miten 1.kierroksen pisteet jakautuvat.
 • Toisella kierroksella kilpailutyöt pisteytetään uudelleen. Pisteet annetaan strategisen oivalluksen, toteutuksen ja tulosten lisäksi luovuudelle. Tarkista miten 2.kierroksen pisteet jakautuvat.

Tuomariston jäsenet sitoutuvat nostamaan alan arvostusta

Rakentava palaute on aina tervetullutta ja tuomaristopäivän parasta antia ovat asiantuntevat puheenvuorot markkinoinnista. Tuomariston jäsenet sitoutuvat nostamaan alan arvostusta luomalla keskustelukulttuuria, jossa kollegoiden töistä kuin kanssatuomareille puhutaan toista arvostaen.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän puheenjohtaja

 • On markkinoinnin meritoitunut ammattilainen
 • Toimii puheenjohtajana ohjausryhmän keskusteluissa
 • Toimii tuloksellisen markkinoinnin puolestapuhujana.
 • Puheenjohtajalle on varattu kärkipaikat esim. blogin kirjoitusvuoroihin niin Effieen, Sanoma Mediaan kuin MRKTNG mediaan.
 • Osallistuu Effie Finlandin tapahtumiin sekä toimii kilpailun edustajana

Ohjausryhmä nimittää tuomaristot

Ohjausryhmä nimittää tuomaristot molemmille kierroksille. Tuomaristo kutsutaan sen jälkeen, kun tiedetään kilpailuun tulevien töiden määrä.

Ohjausryhmä vahvistaa kilpailun tulokset

Ohjausryhmä vahvistaa 1. ja 2.kierroksen tuomarointien jälkeen tuomariston antamat pisteet ottamalla huomioon typistetyn keskiarvon.

Ohjausryhmä ei lue töitä.

Ohjausryhmän tehtävät

Ohjausryhmä

 • Ohjausryhmän tehtävä on kehittää Effie-kilpailua ja suosittaa uusia kategorioita.
 • Toimii tuloksellisen markkinoinnin puolestapuhujana. Ohjausryhmälle on varattua esim. blogin kirjoitusvuoroja niin Effien, Sanomien kuin MRKTNG median blogeihin.
 • Auttaa löytämään sopivia yhteistyökumppaneita sekä lisätä kilpailun tunnettuutta
 • Osallistua ohjausryhmän kokouksiin (noin 3-5 kokousta/vuosi)
 • Nimittää tuomaristot
 • Pääsy kaikkiin Effie Finland tapahtumiin

Kuinka pääsen ohjausryhmään

Effie-ohjausryhmään kutsutaan suomalaisia markkinoinnin huippuammattilaisia eri toimialoilta, markkinointitoimistoista, korkeakouluista ja mediasta. Ohjausryhmässä on kaksitoista markkinoinnin kokenutta näkijää ja tekijää. Ohjausryhmä toimii kaksi vuotta kerrallaan.

 • Ohjausryhmäläiset uskovat Effien toimintaperiaatteisiin ja toimivat tuloksellisen markkinoinnin puolestapuhujina.
 • Ohjausryhmä valitsee seuraajansa kaksi vuotisen toimikautensa päätteeksi.
 • Ryhmä koostuu kokeneista markkinoinnin ammattilaisista, jotka ovat niin toimistoista, yrityksistä, mediasta kuin tutkimusyrityksistä.
 • Ohjausryhmään kutsutaan ja ohjausryhmän jäsenet suosittelevat itselleen jatkajaa.

Jaa: