Tarkista esimerkkien avulla mihin kategoriaan osallistua. Löydät alta Positiivinen muutos -sarjan kategoriat kuvauksineen.

Ympäristö

Kategoriassa menestyvät työt, joilla on muutettu mitattavissa olevilla tavoilla yleisön kulutustottumuksia kohti kestävämpiä ratkaisuja tai joissa on pystytty lisäämään kestävillä tavoilla tuotetuille tuotteille ja palveluille kysyntää sisällyttämäll’ ympäristöystävälliset arvot markkinointiviestintään.

Osallistujan tulee näyttää miten kestävän kehityksen ja ekologisempien arvojen sisällyttäminen strategiaan ja brändikuvaan voi tuoda lisäarvoa niin yritykselle kuin ympäristöllekin. Brändin tai yrityksen tulee olla sitoutunut ympäristöystävällisiin arvoihin koko toiminnassaan.

Painotukset

  • Tietoisuus – Tuotteen tai palvelun tuominen yleisön tietoisuuteen
  • Kokeilu – Tuotteen tai palvelun ensimmäinen kokeilu
  • Tuotteen tai palvelun korvaavuus – Korvataan vanha tuote ekologisemmalla tuotteella/palvelulla
  • Käyttö – Tuotetta käytetään kestävämmällä tavalla.

Sosiaalinen vastuu

Kategoriassa menestyvät työt, jotka tuloksellisella markkinointiviestinnällä ratkaisevat sosiaalisia ongelmakohtia tai laajentavat olemassa olevan kampanjan vaikutuksia laajemmalle yhteiskuntaan. Kaikki vallitsevia oloja parantamaan pyrkivät työt voivat osallistua, jos tulokset ovat mitattavissa.

Otathan huomioon, että koulutukselle (sis. julkis- ja kunnallishallinto), terveysalan töille ja non-profit-organisaatioille on omat kategoriansa.

Positiivinen muutos

Ympäristö - Brändit

Brändit, jotka ovat markkinoinnilla mitattavissa olevilla tavoilla muuttaneet yleisön (B2B / B2C) kulutustottumuksia kohti kestävämpiä ratkaisuja tai jossa on pystytty lisäämään kysyntää kestävillä tavoilla tuotetuille tuotteille ja palveluille sisällyttäen ympäristöystävälliset arvot markkinointiviestintään.

Ympäristö - Non-Profit

Organisaatiot, jotka ovat markkinoinnilla mitattavissa olevilla tavoilla muuttaneet yleisön (B2B / B2C) kulutustottumuksia kohti kestävämpiä ratkaisuja tai jossa on pystytty lisäämään kysyntää kestävillä tavoilla tuotetuille tuotteille ja palveluille sisällyttäen ympäristöystävälliset arvot markkinointiviestintään ja/tai ovat saaneet posiitista huomiota omalle aatteelleen.

Sosiaalinen vastuu - Brändit

Brändeille, jotka ovat tehneet maailmasta paremman paikan hyödyntämällä viestintä- ja markkinointikanaviaan. Kategoria juhlii voittoa tavoittelevien brändien ponnistuksia sitoa liiketoiminnan tavoitteisiin myös sosiaalinen aate (terveys, koulutus, yhteisö, perhe jne) sekä ovat onnistuneesti liittäneet sen omaan strategiaansa, saaden positiivista vaikutusta liiketoimintaan ja yhteisöön.

Sosiaalinen vastuu - Non-Profit

Organisaatioille, jotka ovat tehneet maailmasta paremman paikan hyödyntämällä viestintä- ja markkinointikanaviaan. Kategoria juhlii non-profit organisaatioiden ponnistuksia muuttaa yhteiskuntaa arvojensa mukaisesti paremmaksi. Kampanjan täytyy olla mitattavissa ja määriteltävissä.

Jaa: