Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijayritysten etujärjestö, jonka tehtävänä on kehittää alan yritysten toimintaedellytyksiä. MTL kokoaa yhteen yritykset, jotka parantavat markkinoinnilla ja viestinnällä asiakkaidensa kilpailukykyä, luovat kasvua ja tekevät liiketoiminnalla tulosta.

MTL kattaa koko markkinoinnin ja viestinnän palveluyritysten laajan kentän. MTL jäsenyrityksiä ovat mainostoimistot, mediatoimistot, viestintätoimistot, digitoimistot sekä tapahtumatoimistot.  Jäsenyritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä on noin 1600 ja yhteenlaskettu myyntikate on noin 220 milj. euroa.

MTL pyrkii edistämään jäsenyritystensä ja alan toimintaedellytyksiä. Lisäksi MTL tarjoaa monipuolisia jäsenpalveluita sekä järjestää alaa kehittäviä kilpailuja, koulutusta sekä tapahtumia. MTL myös tutkii ja tuottaa toimialatietoa. MTL on jäsenenä alan johtavissa kattojärjestöissä EACA:ssa (The European Association of Communications Agencies) sekä ICCO:ssa (The International Communications Consultancy Organisation).

MTL ry on sitoutunut suojamaan nykyisten ja potentiaalisten jäsentensä, toimintaan osallistuvien henkilöiden sekä verkkopalveluidensa käyttäjien yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Effie Awards Finland on markkinoinnin tuloksellisuutta mittaava kilpailu, jonka Suomessa järjestää Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL. Kilpailutöiden määrällä mitattuna Effie on Suomen suurin markkinoinnin tehokkuutta mittaava kilpailu. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin Effietä koskien

 

·         yhteystietomme

·         millaisia tietoja keräämme

·         mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste

·         kuinka kauan tietoja säilytetään

·         henkilötietojen luovutukset ja siirrot

 

1. Yhteystiedot

Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry

Postiosoite: PL 62, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Y-tunnus: 0201675-1

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Tarja Virmala

Puhelin 0400 484 693
tarja.virmala(a)mtl.fi

 

2. Käsiteltävät tiedot

Henkilöistä kerätään tyypillisesti seuraavia tietoja:

·         Etu- ja sukunimi

·         Sähköpostiosoite

·         Puhelinnumero

·         Työnantajan nimi

·         Asema/titteli

 

3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käytämme tietoja kilpailun yhteydenpitoon.

 

4. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja enintään seuraavan vuoden kilpailuun saakka.

 

5. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Emme luovuta henkilötietoja muutoin kuin toimivaltaisten viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.