Pahoinvointivuoden Effie

Luomisen tuska ja ahdistus luovuuden katalyyttinä ovat myyttejä, joiden tehtävänä on ylevöittää ja mystifioida luova prosessi. No nyt on ollut sitten henkisesti raskasta, markkinointialallakin. Eikä se ole mielestäni ole tehnyt luovasta prosessista ylevämpää ja parempaa, vain inhimillisempää, kirjoittaa Miska Rajasuo.

 

Toisin kuin kansainväliset tutkimukset väittävät, Teams-aika ei ole tehostanut kaikkien asiantuntijaorganisaatioiden toimintaa. Väitän, että luovissa toimistoissa vaikutus on ollut päinvastainen. Ehkä jotkin asiat ovat tehostuneetkin, mutta tärkein eli luova tekeminen ei.

 

Luova suunnittelu ja ongelmien ratkaisu ovat sosiaalisia lajeja, jotka perustuvat törmäilyyn.

Luova suunnittelu ja ongelmien ratkaisu ovat sosiaalisia lajeja, jotka perustuvat törmäilyyn. Törmäily on toimintaa, jossa innostuneet ihmiset häiritsevät toisiaan innostuksensa aiheella. Tässä pölypilvessä ovat osallisena työkaverit, asiakkaat ja satunnaiset ohikulkijat.

 

Törmäilyn tuloksena syntyy ideoita ja lopulta parempaa markkinointia. Se on epäpyhä, mutta tehokas prosessi. Parhaat ideat kehittyvät nopeasti vielä paremmiksi ja elinkelvottomat ideat kuolevat vielä nopeammin. Tämä toimintamalli on kehittynyt ennen etätyötä toimistoympäristössä ja sitä on silloin kutsuttu keskeyttämisen kulttuuriksi. Se on ollut negatiivinen asia.

 

Keskeytysten kulttuuri, eli spontaanit sparraukset, vähentävät väärinymmärryksiä ja tukkivat harhapolkuja.

Nyt tiedämme, että se on luovuuden elinehto. Häiriöttömän työajan tehokkuus on osittainen harha. Väärin käytetty tehokas työaika on hukkaan heitettyä aikaa. Keskeytysten kulttuuri, eli spontaanit sparraukset, vähentävät väärinymmärryksiä ja tukkivat harhapolkuja. Keskeytys on siis lahja ja muutenkin universumin kannalta hyvä juttu.

Me oikeasti tyhmenemme yksin ja viisastumme porukassa. Hyvinvointi syntyy kannustuksesta, osallisuudesta, turvallisuudesta ja arvostuksesta. Ja oikeasti hyvinvoivat ihmiset tekevät parempaa luovaa työtä, eivät ahdistuneet.

 

Työyhteisöjen muuttuessa virtuaalisiksi on samalla hämärtänyt raja missä asiakas loppuu ja toimisto alkaa.

Tämä aika on syventänyt yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja tuonut siihen vielä hitusen enemmän työkaveruutta. Työyhteisöjen muuttuessa virtuaalisiksi on samalla hämärtänyt raja missä asiakas loppuu ja toimisto alkaa. Nyt istumme samalla puolella pöytää myös yhteisessä liitossa, Marketing Finlandissa. Tehtävänämme on suomalaisen markkinoinnin tason nostaminen yhdessä.

Näyttäisi siis siltä, että tämän ajan nettovaikutus suomalaiseen markkinointiin onkin positiivinen ja kehitys jatkuu siinä uudessa normaalissakin.

 

Odotan innolla, miten tämä kaikki näkyy tämän vuoden entryissä. Ehkä pahoinvointivuoden Effie olikin väärä otsikko.

 

Kirjoittaja on Bob the Robotin toimitusjohtaja ja Effie Finlandin ohjausryhmän puheenjohtaja.