Markkinoinnissa on kyse pilkun siirtämisestä, ja vähemmän pilkun viilaamisesta.

Markkinoinnissa on loppujen lopuksi kyse siitä, että tiedetään, mitä markkinassa tapahtuu, ja miten sinne voi toimittaa tuotteita ja palveluita paremmin kuin kilpailevat toimijat. Ja mielellään niin, että muut kilpailijat eivät pysty kopioimaan toimintaa, vaan syntyy pitkän aikavälin strategista kilpailukykyä.

 

Nykyään markkinointi kuitenkin ymmärretään monessa paikassa liian kapeasti pelkästään mainonnaksi, eli viestinnän yhdeksi muodoksi. Tämä on asia, minkä pitää muuttua, ennen kuin Suomesta voi tulla markkinoinnin supermaa, kuten esimerkiksi vaikka Ruotsi on.

 

Ja Effie Finland on yksi työkalu tärkeässä tehtävässä.

 

Pilkun siirtäminen

 

Markkinoinnin tehtävä on tosiaan tehdä parempia tuotteita ja palveluita markkinoille ja sen jälkeen opettaa ihmiset ostamaan näitä tuotteita ja palveluita. Tämä ajatus ei ole vanhentunut, vaikka maailma on muuttunut internetin, sosiaalisen median ja pian tekoälyn kautta.

 

Loppujen lopuksi kyse onkin vain ja ainoastaan siitä, miten asiakkaiden tarpeita tunnistetaan ja miten niihin vastataan. Kilpailuetu syntyykin silloin kun tässä arvontuotossa saadaan siirrettyä pilkkua haluttuun suuntaan. Tekemällä asioita niin, että voidaan pyytää parempaa hintaa, tai tekemällä asioita toisin, jolloin voidaan vähentää kustannuksissa. Miettimällä parempia keinoja toimittaa haluttu asia perille ja tai luomalla alustoja, jotka sitovat arvoa itseensä.

 

Ja vasta tämän jälkeen kannattaa alkaa viilaamaan pilkkua.

 

Pilkun viilaaminen

 

Pilkun viilaaminen eli tarinankerronta, modernin keinovalikon keinoin, on markkinoinnin arvon jalostuksessa viimeisiä kohtia, ennen kuin asiakas kohtaa yrityksen, tuotteen tai palvelun.

 

Pilkun viilaaminen ei ole vähäpätöistä, mutta silti se on viimeisimpänä arvon jalostuksessa. Markkinointikentän suurin haaste onkin siinä, että tämän kohden ympärillä onanoidaan aivan liikaa ja unohdetaan arvoketjun muut osat. Ja tämä on se suurin syy, miksi markkinointia ei pyydetä kulmahuoneeseen. Se on pilkunviilausta.

 

Miksi Effie Finland

 

Effie Finlandin pitäisi keskittyä vielä enemmän markkinoinnin osaamiseen palkitsemiseen ja vähemmän lyhyen aikavälin viestinnällisten kampanjoiden tuloksellisuuteen. Miksi näin? Koska maailmassa on jo satoja viestintään ja mainontaan keskittyviä kilpailuja, mutta meiltä puuttuu oikeasti hyvä markkinoinnin tuloksellisuutta palkitseva kilpailu.

 

Effiessä menestyvät työt pitäisi olla sellaisia, jotka ovat oikeasti löytäneet markkinasta sellaisen insightin, johon tarttumalla yritys pystyy luomaan strategista kilpailuetua. Kuitenkin liian usein, palkinnot menevät lyhyen aikavälin pienille onnistumisille, joita on edes vaikea tunnistaa oikeasti merkittäviksi onnistumisiksi.

 

Effie on kuitenkin edelleen se ainoa kilpailu, jossa tuomaristo on laaja-alaista osaamiseltaan ja taustoiltaan. Tämä onkin juuri meidän tuomariston tehtävä, muistaa nostaa rimaa. Palkittavat työt pitäisivät olla sellaisia, joissa arvoa on tuotettu syvällä organisaatiossa ja läpi arvoketjun. Tämä kirjoitus onkin pitkälti kohdennettu meille tämän vuoden tuomaristolle ja vähemmän muille. Meidän tuomariston pitää pystyä tekemään parempia päätöksiä ja palkita markkinoinnin tuloksellisuutta, eikä mitään muuta.

 

Meillä kaikilla on kuitenkin se yhteinen tavoite. Se että Suomi olisi markkinoinnin supervaltio.

 

Siirretään pilkkua, ja sitten vasta viilataan pilkkua.

 

Kirjoittajana:

Markus Nieminen

Head of Group Marketing

OP Ryhmä