Kisakanslia uudistuu

Otamme tänä vuonna käyttöön Effie Worldwide -organisaation suositteleman kisakanslian. Kisakanslia tulee olemaan englanniksi. Osallistujat voivat kuitenkin palauttaa kilpailutyönsä joko englanniksi tai suomeksi.

Palautetut kilpailutyöt pystyy kopioimaan suoraan esim. Effie Europe & Best of the Best -kilpailuihin. Tämä kannattaa ottaa huomioon kilpailutyötä palauttaessa, etenkin jos silmissä siintää kansainväliset kilpailut. Suosittelemme tällöin täyttämään lomakkeet englanniksi.

Kisakanslian uudistuksella yhtenäistämme käytäntöjä Effie Worldwide katto-organisaatiomme kanssa.

Uudet pääsarjat & alakategoriat

Vuosi 2020 tuo tullessaan uusia pääsarjoja ja kategorioita. Nyt teillä on valittavana viisi pääsarjaa, joissa on useita alakategorioita.

Kampanjalla voi osallistua neljään alakategoriaan. Kampanja voi osallistua kuitenkin vain yhteen kategoriaan Tuotteet & Palvelut –sarjassa sekä kahteen Kauppa & kuluttaja –sarjan kategoriaan.

Tutustu uutuuksiin

Tuotteet ja palvelut
– kampanjat on ryhmitelty tuotteen tai palvelun mukaan, sarjassa on myös non-profit -kategoria. Valittavana on yhteensä 12 kategoriaa, joista tässä uutuudet:

 • Maatalous, teollisuus & rakentaminen
  Kaikki maatalouteen, teollisuuteen ja rakentamiseen liittyvät materiaalit, työkalut, tuotteet & palvelut.
 • Julkis- ja kunnallishallinto
  Julkishallinnon, oppilaitosten, kaupan ryhmien ja järjestöjen kampanjat sekä myös poliittiset kampanjat.
 • Lemmikit
  Lelut, ruoka, eläinlääkäri, koulutus jne. eläintuotteet ja -palvelut.

Erikoissarja
– kampanjat on ryhmitelty positioinnin tai strategian erityispiirteiden mukaan. Tähän sarjaan voivat osallistua myös työt, jotka eivät ole mainontaa. Valittavana on yhteensä 10 kategoriaa, joista tässä uutuudet:

 • Brändikokemus
  Kategoriaan voi ilmoittaa markkinointia, jossa tulokset on saavutettu epätavallisilla markkinointikeinoilla. Etsimme töitä, jotka puhaltavat brändin eloon ja toimivat vuorovaikutuksessa yleisönsä kanssa.Työ voi olla vaikkapa uudelleen keksitty tuotedemo, pop-up-kauppa tai virtuaalisen / lisätyn todellisuuden kokemus, jolla tuodaan esille brändin uusi persoonallisuus. Kampanja voi olla live-tapahtuma, elämys tai live-tapahtuma, johon on tuotu virtuaalisia ja digitaalisia elementtejä (AR/VR/Digital).Kategoriaan osallistuvien kampanjoiden tulee näyttää suora yhteys brändin strategiaan.

Media
– sarja on suunnattu kampanjoille, joissa painopiste on mediavalinnoissa, idea pohjautuu median oivaltavaan käyttöön tai mediatehokkuuteen, jolloin mediapanostuksista vähintään 50 % on yhdessä kanavassa (esim. sosiaalisessa mediassa). Valittavana on yhteensä 3 kategoriaa, joista tässä uusin tulokas:

 • Mediainnovaatio
  Kategoria on heille, joilla on näkemystä ja luovuutta ajatella mediakanavan menestymistä uudella tavalla tai tuoda kokonaan uusi kanava markkinoille. Kategoriassa palkitaan epätavallisin keinoin korkean huomioarvon saaneet työt, jotka synnyttävät vuoropuhelua yleisön kanssa. Kilpailutyöstä tulee tuoda esille kaikki käytetyt kanavat. Kampanjassa on käytetty uudella ja luovalla tavalla joko kaikkien tuntemia tai uusia nousemassa olevia mediakanavia. Kerro työssäsi, miten ongelmaa ratkaistaksesi käytitte mediakanavia luovassa toteutuksessa ja mitä tuloksia saitte.

Kauppa & kuluttaja
-sarjan on kuluttajille suunnatuille kampanjoille. Valittavana on yhteensä 5 kategoriaa, joista tässä uutuudet:

 • Brändi ratkaisu
  Kategoria on uusille, pienille ja kehittyville brändeille, tuotteille ja palveluille, joilla on pienempi kuin 15 prosentin markkinaosuus.Kilpailutyöstä tulee käydä ilmi bisneshaaste, kilpailuasetelma (miten brändisi tilanne vertautuu kilpailijoihin) sekä kuinka onnistumisen epätodennäköisyydestä huolimatta oli mahdollista.
 • Data-Driven
  Markkinointi, jossa hyödynnetään dataa, analytiikkaa ja teknologiaa oikeiden asiakkaiden tunnistamiseen ja oikean viestin välittämiseen oikeaan aikaan.Kilpailutyöstä tulee käydä ilmi, miten dataa on hyödynnetty ohjaamaan strategisia päätöksiä, tukemaan ostopolkua sekä saavuttamaan kampanjalle asetut tavoitteet. Tuo ilmi analyyttiset keinot, jotka vaikuttivat menestykseen, kuten markkinoinnin yhdistelmämallit, ROI, hinnoittelun joustavuus jne.
 • Uusi tuote tai palvelu
  Tämä kategoria on tarkoitettu uuden tuotteen tai palvelun lanseerauksille. Uudeksi tuotteeksi katsotaan myös seuraavat tuoteperheen laajentamiset: 1) olemassa olevan tuotteen muunnelma, jolla voi olla sama brändinimi, tuotekategoria ja ominaisuudet kuin alkuperäisellä tuotteella, mutta siinä on uusi ominaisuus (esim. maku, koko, pakkaus) 2) tuotejohdannainen, joka lisää tai muuttaa tuotteen ominaisuuksia vaikuttamatta huomattavasti tuotteen hintaan, 3) tuotteet, joilla on sama brändinimi ja jotka tarjoavat uuden vaihtoehtoisen tuotteen (esim. sokerittoman version).
 • Verkkokauppa
  Kategoria on kampanjoille, joissa hyödynnettiin tuloksekkaasti dataa, analytiikkaa, luovuutta ja strategiaa ja saatiin konversioita kuluttajan ostokäytöksestä.Ostajapersoonat tunnistettiin sekä hyödynnettiin digitaalisen markkinoinnin periaatteita. Kerro miten kampanja yhdistyi strategiaan ja miten sitä hyödynnettiin verkkokaupassa.Kilpailutyössä painotetaan verkkokaupan tuloksellisuutta.

Positiivinen muutos
– sosiaalisesti vastuullisille töille ja ympäristöä erityisesti huomioon ottaville kampanjoille. Valittavana on yhteensä neöjä kategoriaa, joista tässä uutuudet. Tässä sarjassa kilpailevat non-profit organisaatiot ja yritykset omissa kategorioissa:

 • Ympäristö
  Töille, joilla on muutettu mitattavissa olevilla tavoilla yleisön kulutustottumuksia kohti kestävämpiä ratkaisuja tai joissa on pystytty lisäämään kestävillä tavoilla tuotetuille tuotteille ja palveluille kysyntää sisällyttämällä ympäristöystävälliset arvot markkinointiviestintään.Osallistujan tulee näyttää miten kestävän kehityksen ja ekologisempien arvojen sisällyttäminen strategiaan ja brändikuvaan voi tuoda lisäarvoa niin yritykselle kuin ympäristöllekin. Brändin tai yrityksen tulee olla sitoutunut ympäristöystävällisiin arvoihin koko toiminnassaan.
 • Sosiaalinen vastuu
  Töille, jotka tuloksellisella markkinointiviestinnällä ratkaisevat sosiaalisia ongelmakohtia tai laajentavat olemassa olevan kampanjan vaikutuksia laajalle yhteiskuntaan. Kaikki vallitsevia oloja parantamaan pyrkivät työt voivat osallistua, jos tulokset ovat mitattavissa.

Tutustu kilpailusarjoihin